دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 14

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7


پاورپوینت بررسی وتحلیل کتب اجتماعی پایه ی سوم وششم با موضوع نظم در خانه/مدرسه/اجتماع

پاورپوینت بررسی وتحلیل کتب اجتماعی پایه ی سوم وششم با موضوع نظم در خانه/مدرسه/اجتماع

پاورپوینت بررسی وتحلیل کتب اجتماعی پایه ی سوم وششم با موضوع نظم در خانه/مدرسه/اجتماع

پاورپوینت بررسی وتحلیل کتب اجتماعی پایه ی سوم وششم با موضوع نظم در خانه/مدرسه/اجتماع

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 14

 

 

 

 

}مقدمه

دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 14

 

 

 

 

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت در مورد ماهیت درس مطالعات اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد ماهیت درس مطالعات اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد ماهیت درس مطالعات اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد ماهیت درس مطالعات اجتماعی 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26

 

 

 

 

مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری اصـلی است که مفاهیم اصلی خود را از ائتلاف رشته های گوناگون به خصوص تاریخ ، جغـرافیا و علوم اجتماعی می گیرد .

تعاریف

حوزه ای از برنامه درسی که هدف آن آشنا کردن بچه ها با محیط اطرافشان و توسعه روابط انسانی است .

دانلود پاورپوینت بررسي كتب فارسي پايه ي اول و دوم و سوم ابتدايي

دانلود پاورپوینت بررسي كتب فارسي پايه ي اول و دوم و سوم ابتدايي

دانلود پاورپوینت بررسي كتب فارسي پايه ي اول و دوم و سوم ابتدايي

دانلود پاورپوینت بررسي كتب فارسي پايه ي اول و دوم و سوم ابتدايي

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

 

 

 

 

اهداف دوره ي ابتدايي
    1-اهداف اخـلاقي
     2-اهداف اجتمـاعي
      3-اهداف عـلمي
        4-اهداف اعتقـادي
         5-اهداف اقتصـادي
           6-اهداف فرهنگـي و هنري
             7-اهداف سيـاسي

جامعه ي آماري:

كتابهاي فارسي اول ودوم وسوم ابتدايي

نمونه ي آماري:

تعداد 50 صفحه


دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هدیه های آسمان پایه پنجم درس شانزدهم و هفدهم

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هدیه های آسمان پایه پنجم درس شانزدهم و هفدهم

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هدیه های آسمان پایه پنجم درس شانزدهم و هفدهم

تحليل محتواي دروس حوزه موضوعي جهان آخرت :

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هدیه های آسمان پایه پنجم درس شانزدهم  و هفدهم

درس شانزدهم: روزنامه‌هاي ديواري

درس هفدهم: اين‌ها و آن‌ها

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12


دانلود پاورپوینت در مورد ایران و همسایگان

دانلود پاورپوینت در مورد ایران و همسایگان

دانلود پاورپوینت در مورد ایران و همسایگان

دانلود پاورپوینت در مورد ایران و همسایگان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 15

 

 

 

 

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت در مورد دریاهای ایران

دانلود پاورپوینت در مورد دریاهای ایران

دانلود پاورپوینت در مورد دریاهای ایران

دانلود پاورپوینت در مورد دریاهای ایران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 15

 

 

 

 

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت معرفي كتاب جديدالتاليف هديه هاي آسمان و ويژگي هاي آن

دانلود پاورپوینت معرفي كتاب جديدالتاليف هديه هاي آسمان و ويژگي هاي آن

دانلود پاورپوینت معرفي كتاب جديدالتاليف هديه هاي آسمان و ويژگي هاي آن

دانلود پاورپوینت معرفي كتاب جديدالتاليف  هديه هاي آسمان و ويژگي هاي آن 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

 

.1محدود شدن محتوا در يك كتاب

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي دروس هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس هفتم: رنگين كمان جمعه

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي دروس هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس هفتم: رنگين كمان جمعه

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي دروس هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس هفتم: رنگين كمان جمعه

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي دروس هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس هفتم: رنگين كمان جمعه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 8

 

 

 

 

پس از گفت‌وگوي صميمانه با روز جمعه، دعا در اين روز و درخواست توفيق براي انجام برخي كارها:

- موجب تأكيد بر فضيلت دعا كردن در اين روز مي‌شود.

- زمينه‌اي فراهم مي‌كند تا دانش آموزان دوستي و علاقه خود را نسبت به اين روز با زبان دعايي ابزار نمايند.


دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت در مورد فراغت

دانلود پاورپوینت در مورد فراغت

دانلود پاورپوینت در مورد فراغت

دانلود پاورپوینت در مورد فراغت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18

 

 

 

 

     دانش آموزان در پایان این فصل :

×

دانلود پاورپوینت در مورد روش گروهی

دانلود پاورپوینت در مورد روش گروهی

دانلود پاورپوینت در مورد روش گروهی

دانلود پاورپوینت در مورد روش گروهی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 4

 

 

 

 

انواع روش گروهی

معلم بگونه ای برنامه ریزی می کند که دریک جلسه ی آموزشی برای همه ی پایه ها در کلاس چندپایه، یک ماده ی درسی واحد( مثلاً قرآن یا دینی و...) تدریس شود. اما لازمه اش این است که اهداف مشترکی هم بین مواد درسی واحد درپایه های مختلف برای یک جلسه ی آموزشی وجود داشته باشد


دانلود پاورپوینت در مورد آمار و سرشماری در ریاضی ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد آمار و سرشماری در ریاضی ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد آمار و سرشماری در ریاضی ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد آمار و سرشماری در ریاضی ابتدایی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

 

 

 

 

اهداف درس دوم

„از شاخص‌هاي آماري(بيشترين مقدار، كمترين مقدار و ميانگين) براي توصيف و مقايسة داده‌ها استفاده مي‌كند.

دانلود پاورپوینت در مورد بررسی و تحلیل نکات ایمنی درکتاب های علوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد بررسی و تحلیل نکات ایمنی درکتاب های علوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد بررسی و تحلیل نکات ایمنی درکتاب های علوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت در مورد بررسی و تحلیل  نکات ایمنی درکتاب های  علوم  ابتدایی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 25

 

 

 

 

جملات:

جملاتی که در آن  رعایت نکات ایمنی توصیه شده است  و دانش آموز را از وجود خطر آگاه می کند مانند جملات زیر :

 

üبعد از انجام این فعالیت دستهای خود را با آب و صابون بشویید.

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کتب فارسی وکتب کار فارسی با موضوع احترام به دیگران

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کتب فارسی وکتب کار فارسی با موضوع احترام به دیگران

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کتب فارسی وکتب کار فارسی با موضوع احترام به دیگران

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کتب فارسی وکتب کار فارسی با موضوع احترام به دیگران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26

 

 

 

 

مقدمه:

     سلام تحیت اهل بهشت است.   یونس10

qمهرورزی واحترام به همنوعان وخویشاوندان از درخشان ترین عواطف انسانی است وآن را ریشه ی اصلی فضایل اخلاقی می توان به حساب آورد. کلید دل مردم وخویشاوندان در دست خود انسان می باشد که چگونه با اعمال محبت واحترام دلها را به خود جلب نماید.

دانلود پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی

دانلود پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی

دانلود پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی

دانلود پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7


دانلود پاورپوینت یک فعالیت جالب

دانلود پاورپوینت یک فعالیت جالب

دانلود پاورپوینت یک فعالیت جالب

دانلود پاورپوینت یک فعالیت جالب

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 6

 

 

 

 

در کلاس پنجم آموختیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است .

یک مثلث به دلخواه انتخاب وآن را رسم کنید .

مانند شکل 2 مثلث را به سه قسمت تقسیم کنید .


دانلود پاورپوینت در مورد ضرب کسر و عدد مخلوط

دانلود پاورپوینت در مورد ضرب کسر و عدد مخلوط

دانلود پاورپوینت در مورد ضرب کسر و عدد مخلوط

دانلود پاورپوینت در مورد ضرب کسر و عدد مخلوط

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 6


دانلود پاورپوینت درس سوم : جمع و تفریق اعداد مخلوط ( تصویری )

دانلود پاورپوینت درس سوم : جمع و تفریق اعداد مخلوط ( تصویری )

دانلود پاورپوینت درس سوم : جمع و تفریق اعداد مخلوط ( تصویری )

دانلود پاورپوینت درس سوم : جمع و تفریق اعداد مخلوط ( تصویری )

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 9


دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10


دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم

دانلود پاورپوینت در تحلیل محتوای کتب درسی ( دوره ابتدایی )

عنوان درس : تحلیل محتوای کتب درسی ( دوره ابتدایی )

موضوع : بررسی بهداشت فردی در کتب علوم تجربی پایه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

تعریف بهداشت فردی : بهداشت فردی به معنی مراقبت از جسم و روان فرد برای حفظ تندرستی و پیشگیری از بیماری است ضمن اینکه زمانی واژه ی سالم به افراد اطلاق می گردد که از سلامت جسم و روان برخوردار بوده و نیز از نظر اجتماعی در آرامش ، آسایش و رفاه باشند . 

 

تعریف عملیاتی : بهداشت فردی شامل محافظت و مراقبت و حفظ سلامتی چشم ، دهان ودندان ، پوست ، مو ، دستگاه تنفس و ... می باشد .


دانلود پاورپوینت در مورد قوانین بخش پذیری بر اعداد طبیعی کوچکتر از20واعداد اول بین 20و100

دانلود پاورپوینت در مورد قوانین بخش پذیری بر اعداد طبیعی کوچکتر از20واعداد اول بین 20و100

دانلود پاورپوینت در مورد قوانین بخش پذیری بر اعداد طبیعی کوچکتر از20واعداد اول بین 20و100

دانلود پاورپوینت در مورد قوانین بخش پذیری بر اعداد طبیعی  کوچکتر از20واعداد اول بین 20و100

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

 

 

 

 

قانون بخش پذیری بر2

عددی بر 2 بخش پذیراست که زوج باشد یا رقم سمت راست آن 0 یا 2 یا 4 یا 6 یا 8 باشد مانند :

2346

یا

765432


دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس چهارم از نوزاد بپرسيد

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس چهارم از نوزاد بپرسيد

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس چهارم از نوزاد بپرسيد

دانلود پاورپوینت تحليل محتواي دروس هديه‌هاي آسمان؛ پايه پنجم درس چهارم: از نوزاد بپرسيد

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

 

 

 

 

توضيحات كوتاهي از ورورديه درس

üحضرت عيسي (ع) يكي از پيامبران اولوالعزم خداونداست

دانلود پاورپوینت در مورد زبان آموزی کلاس اوّل (آموزش استثناء)

دانلود پاورپوینت در مورد زبان آموزی کلاس اوّل (آموزش استثناء)

دانلود پاورپوینت در مورد زبان آموزی کلاس اوّل (آموزش استثناء)

دانلود پاورپوینت در مورد زبان آموزی کلاس اوّل (آموزش استثناء)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

 

 

 

 

خود

 امین کتاب ِخود را می آورد.


دانلود پاورپوینت در مورد بحث اهرم ها

دانلود پاورپوینت در مورد بحث اهرم ها

دانلود پاورپوینت در مورد بحث اهرم ها

دانلود پاورپوینت در مورد بحث اهرم ها

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

 

 

 

 

 انواع اهرمها

اهرمها را بر حسب موقعيت نسبی    تکيه گاه ، نيروی مقاوم و نيروی محرک به سه گروه دسته بندی می‌کنند.

—اهرم نوع اول :

دانلود پاورپوینت در مورد مهارت های اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد مهارت های اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد مهارت های اجتماعی

دانلود پاورپوینت در مورد مهارت های اجتماعی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18

 

 

 

 

دو قطره آب اگر كنار هم قرار بگیرند چه می‌كنند؟

جواب: آن‌ها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می‌پیوندند و یك قطره بزرگتر تشكیل می‌دهند.

اگر چند سنگ به هم نزدیك شوند چه می‌شود؟


دانلود پاورپوینت در مورد دیابت

دانلود پاورپوینت در مورد دیابت

دانلود پاورپوینت در مورد دیابت

دانلود پاورپوینت در مورد دیابت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 31


دانلود پاورپوینت در مورد تساوی کسرها

دانلود پاورپوینت در مورد تساوی کسرها

دانلود پاورپوینت در مورد تساوی کسرها

دانلود پاورپوینت در مورد تساوی کسرها

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16


دانلود پاورپوینت در مورد دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد دانش و هنر در ایران باستان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 30

 

 

 

 

هخامنشیان خط میخی را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند

در دوره اشکانیان و ساسانیان خط پهلوی رایج بود. که از خط آرامی اقتباس شده بود.

اشکانیان، ساسانیان

فارسی میانه (پهلوی)

 


دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اقتصادی در ایران باستان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22

 

 

 

 

کشاورزی و دامپروری

فلات ایران از نخستین سرزمین هایی بوده که کشاورزی و دامپروری در آن آغاز شده و حتی دانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمین های دیگر برده شده است.

کشت پنبه در نواحی مستعد           پنبه ریسی           صادرات پارچه های پنبه ای

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اجتماعی ایران باستان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 21

 

 

 

 

خانواده، هسته اولیه جامعه

اگر کسی عمداً ازدواج نمی کرد، گنهکار شمرده می شد. مردان زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته باشند.

استفاده از آیینه و شمعدان در مراسم ازدواج یکی از رسوم به جا مانده از ایران باستان است. در آن دوره در مراسم ازدواج از آیینه به عنوان نماد راستی و صداقت در زندگی مشترک استفاده می کردند و در شمعدان ها و آتشدان ها شعله می افروختند، زیرا معتقد بودند نور و روشنایی نشانه اهورا مزداست. استفاده از سیب، انار، سنجد، تخم مرغ، و ریختن اسپند در آتش نیز مرسوم بود.


دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

فرمت فایل: پاورپوینت

تعاد اسلاید: 19

 

 

 

 

شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند.

به خواست اهورامزدا من شاه هستم. اهورامزدا شاهی را به من عطا فرمود.

البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود، حمایت اهورایی از او گرفته خواهد شد و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.


پاورپوینت در مورد كوه هاوقله هاي ايران

پاورپوینت در مورد كوه هاوقله هاي ايران

پاورپوینت در مورد كوه هاوقله هاي ايران

پاورپوینت در مورد كوه هاوقله هاي ايران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22


فایل تجربیات مدون آموزشی، پست سازماني معاونت آموزشي روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان

فایل تجربیات مدون آموزشی، پست سازماني معاونت آموزشي روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان

فایل تجربیات مدون آموزشی، پست سازماني معاونت آموزشي روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان

 تجربیات مدون : روش هاي كاهش مشكل بي انضباطي دانش آموزان در مدارس  و چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با  پست سازماني معاونت آموزشي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 126

 

 

 

 

مقدمه

شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون آموزشي

1 - فراهم سازی الگوهای روش تدریس، فنون کلاس داری، طراحی و برنامه ریزی درسی، آموزشی و پرورشی، ارتقاء فرآیند یاددهی، روش های تهیه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به آموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک.

2 - برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و آزمایشگاه و ... ) به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات.

3 - انجام و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره.

4 - تعامل، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی، مشاوره ای و اداری آنان.

5 - ارائه گزارش دوره ای و لازم به واحد ها و مسئولین آموزش و پرورش منطقه.

6 - تهیه دفاتر و اسناد هزینه مالی مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانین و مقررات مربوط.

7 - ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی، تعمیرات، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد.

8 - همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه.

9 - ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

10 - تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدرسه با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش آموزان.

11- نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدرسه بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

12- همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب.

13- ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات.

14- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

15- همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر.

16- همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

17- همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.


فایل تجربیات مدون آموزشی روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان در مدارس و چالش ها ، مشكلات و موانع معاونت آموزشي

فایل تجربیات مدون آموزشی روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان در مدارس و چالش ها ، مشكلات و موانع معاونت آموزشي

فایل تجربیات مدون آموزشی روش هاي كاهش بي انضباطي دانش آموزان در مدارس و چالش ها ، مشكلات و موانع معاونت آموزشي

 تجربیات مدون :   روش هاي كاهش مشكل بي انضباطي دانش آموزان در مدارس  و چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با  پست سازماني معاونت آموزشي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 126

 

 

 

 

مقدمه

شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون آموزشي

1 - فراهم سازی الگوهای روش تدریس، فنون کلاس داری، طراحی و برنامه ریزی درسی، آموزشی و پرورشی، ارتقاء فرآیند یاددهی، روش های تهیه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به آموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک.

2 - برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و آزمایشگاه و ... ) به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات.

3 - انجام و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره.

4 - تعامل، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی، مشاوره ای و اداری آنان.

5 - ارائه گزارش دوره ای و لازم به واحد ها و مسئولین آموزش و پرورش منطقه.

6 - تهیه دفاتر و اسناد هزینه مالی مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانین و مقررات مربوط.

7 - ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی، تعمیرات، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد.

8 - همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه.

9 - ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

10 - تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدرسه با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش آموزان.

11- نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدرسه بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

12- همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب.

13- ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات.

14- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

15- همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر.

16- همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

17- همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.


فایل تجربیات مدون مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات

 تجربیات مدون :  مشكلات و چالش ها ي كلاس هاي چند پايه و ارائه تجربيات مدون و راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 105

 

 

 

 

ست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه                                                                                                                                

مقدمه. 3

دلايل تشكيل كلاس هاي چندپايه. 4

مزايا و محاسن كلاس هاي چندپايه. 4

مشكلات و مسائل كلاس هاي چندپايه. 5

مديريت در كلاس هاي چندپايه. 6

ارائه راهكار ها 10

پيشنهادات... 12

راه حل هاي ديگر. 16

راه حل هاي مديريت توانمند در كلاس درس.... 20

 راهكار هاي ديگر براي اعمال مديريت موفق در كلاس درس.... 21

راه حل ها و پيشنهادات... 31

جمع بندي و نتيجه گيري.. 37

منابع و ماخذ. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

  آمار نشان می دهد که در نظام آموزش و پروش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس چند پایه به تحصیل میپردازند .   دانش آموزان کلاس های درس چند پایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه شهرهای کوچک و دور افتاده تشکیل میدهند . آموزگاران کلاس های درس چند پایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند . که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از آموزش های پایه ی معلمی بی بهره اند.

دلیل اصلی تشکیل کلاس های چند پایه به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان دریک پایه ی تحصیلی است. معمولاً حد نصاب تعداد دانش آموزان برای رسمیت یافتن کلاس های درس را در هر پایه نظام آموزشی تعیین و ابلاغ میکند.

با روند رو به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها زمینه ی تشکیل کلاس های چند پایه فراهم میآید . دیدگاههای مختلفی نسبت به کلاس های درس چند پایه وجود دارد : برخی این کلاس ها را جزو معضلات نظام آموزشی می دانند که باید از میان برداشته شود و بعضی یگ وجود این کلاس ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل آموزش و پرورش بهینه به شمار میآورند. تحقیقات نشان میدهد که میان دانش آموزان کلاس های درس چند پایه و دانش آموزان کلاس های درس تک پایه از حیث توانایی شناختی تفاوت معنا داری وجود ندارد. افزون بر این دانش آموزان کلاسهای درس چند پایه نسبت به دانش آموزان کلاس های تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگری محیطی ، بیان عواطف ، روحیه همکاری، بهداشت روانی ، پختگی رفتاری و ..... به دانش آموزان کلاس های تک پایه بر تری نشان میدهند. نتایج پژوهش های زیادی برتری و لزوم کلاس های درس چند پایه را مورد تأیید قرار دادهاند.

تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار میآورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفهای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفتهی یکی از معلمان کلاس چند پایه : معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همهی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه «کلاس زندگی » است.


پاورپوینت طرز تهیه نان

پاورپوینت طرز تهیه نان

پاورپوینت طرز تهیه نان

پاورپوینت طرز تهیه نان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22

 

 

 

 

کشاورزان گندم ها را به کمک داس  درو می کردند

سپس به کمک خرمن کوب گندم ها

را از ساقه هایشان جدا می کنند

 

 

 

 


فایل تجربیات مدون راهبرد های تقویت مجتمع در جهت ایجاد مدرسه زندگی و آموزش کیفیت مدار

فایل تجربیات مدون راهبرد های تقویت مجتمع در جهت ایجاد مدرسه زندگی و آموزش کیفیت مدار

فایل تجربیات مدون راهبرد های تقویت مجتمع در جهت ایجاد مدرسه زندگی و آموزش کیفیت مدار

 تجربیات مدون :  راهبرد های تقویت مجتمع در جهت ایجاد مدرسه زندگی و آموزش کیفیت مدار

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 154

 

 

 

 

مقدمه

      مدیریت، شغلی سخت و طاقت فرسا است برای اینکه مدیران بایستی با منابع محدود و امکانات کم به انتظارات مشتریان پاسخ دهند. ماهیت قرن ۲۱ ایجاب می کند که مشتریان انتظارات رو به تزاید داشته باشند چون قرن ۲۱ به قرن انفجار دانش و اطلاعات مشهور است اطلاعات اینترنت در هر ۶ ساعت ۲ برابر می شود. بیش از ۳۰۰۰ شبکه تلویزیونی ماهواره ای به امر اطلاع رسانی مشغول هستند. دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی مردم بسیار بالاست. در این شرایط وظیفه مدیران سنگین و مضاعف است برای اینکه مدیران در این شرایط می بایست با قدرت رهبری و هماهنگی شان برای جلب رضایت مشتریان تلاش نمایند. اگر سیستم مدیریتی کشورمان را با سیستم مدیریتی سایر کشورها مقایسه کنیم، می بینیم در کشور ما متاسفانه مدیریت آسان ترین شغل است. (به جز در یک سازمان) برای اینکه مدیران ما بر خلاف مدیران کشورهای پیشرفته منابع مالی و انسانی خوبی در اختیار دارند و پاسخگو نیز نیستند. اصولا نظام پاسخگویی در دستگاههای اجرایی ایران تعریف نشده است. اما در یک سازمان ایران سیستم مدیریتی با بقیه سازمانها متفاوت است آن هم سازمان آموزش و پرورش است که مدیران اجرایی آن در مدارس با شرایط ویژه ای مدیریت می کنند. این شرایط عبارتست از کمبود شدید منابع مالی به طوری که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی بسیار پایین و حتی اسف بار است. سرانه هر دانش آموز در ایران حدود ۵۰ دلار و در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰۰۰ دلار است. مدیران مدارس بر خلاف سایر مدیران سازمانهای همتراز فاقد اتاقهای مجلل و منشی های متعدد هستند. در نتیجه دائم در تماس با مراجعین و اولیاء دانش آموزان هستند و باید در مقابل آنان پاسخ گو باشند و هرگونهكوتاهي، سهلانگاريو اشتباهدر زمينه‌‌آموزشو پرورشانسانها تأثيراتنامطلوبو زيانباريدر رشد افراد و كلجامعهدارد. مدیران مدارس دولتی ایران از حقوق و حق سرپرستی ناچیزی برخوردارند و برخلاف مدیران همتراز سایر سازمانها از امکانات جانبی مثل اماکن مسکونی، خودرو و ... برخوردار نیستند و تنها به خاطر عشق و علاقه به مدیریت کار می کنند. مدیران مدارس دولتی ایران باید در مقابل مسئولان مافوق، اولیاء دانش آموزان و نمایندگی محترم مجلس پاسخگو باشند از طرف دیگر با امکانات ناچیز، کیفیت آموزشی را بالا ببرند و درصد قبولی بیشتر داشته باشند و با دست خالی به فضاهای فیزیکی و اماکن آموزشی نیز برسند. در اینجا می توان گفت با دست خالی کار خارق العاده انجام دهند. و در این میان مدیر آموزگاران، علاوه بر مدیریت که فرصت های ویژه ای را می طلبد، مسووليت سنگين معلمي، پرورشی، کارهاي خدماتي، کارهاي دفتری، مديريت و رهبري انسانها و... را به عهده دارند و اين در حالي است که بسياري از امکانات از جمله کتابخانه، آزمايشگاه و زمين ورزشي و... در مدارس چندپايه وجود ندارد.

مفهوم مديرآموزگار: مدیر آموزگار، آموزگاري است كه علاوه بر تدريس در يك كلاس يك پايه، دو پايه يا چند پايه، مسئوليت مديريت دبستان محل خدمت خويش را نيز بر عهده دارد (مرتضوی زاده، 1388، ص38).

مفهوم کلاس درس چند پایه: کلاس چند پایه یک موقعیت خاص آموزشی است که در آن حداقل دو پایه تحصیلی تا حداکثر 5 پایه دانش آموزان حضور دارند که توسط یک معلم اداره می شود. دلیل تشکیل چنین کلاسهایی تعداد دانش آموزان در یک مدرسه است. که نسبت به کلاسهای تک پایه از تراکم کمتری برخوردار است (میر شفیعی لنگری، 1385، ص8). این کلاسها با عنوانهای دیگر چون آموزش و پرورش جایگزین وکلاسهای چند سنی، ترکیبی و گروهی نام گذاری شده اند. (مرتضوی زاده، 1388، ص38). کلاس های چند پایه برای فراهم کردن دوره کامل آموزش ابتدایی با افزایش میزان دستیابی به هدفهای آموزشی در مناطق دور افتاده و کم جمعیت و روستاههایی که تعداد دانش آموزان کمتری دارند و همچنین استفاده از منابع محدود تشکیل می شوند (متین ، 1378).

وظایف و اختیارات مدیران مجتمع های آموزشی

  شاغل این پست تحت نظارت رییس آموزش وپرورش  شهرستان/منطقه / ناحیه مربوط با رعایت شرایط احراز مدیریت مدارس، مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش ) انتخاب و عهده دار وظایف ذیل می باشد.

- نظارت بر امور آموزشي و پرورشي، اداري و مالي واحدهاي تحت پوشش


فایل تجربیات مدون: جذاب کردن درس فلسفه و منطق بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش

فایل تجربیات مدون: جذاب کردن درس فلسفه و منطق بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش

فایل تجربیات مدون: جذاب کردن درس فلسفه و منطق بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش

 تجربیات مدون :  چگونه می توان بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه و منطق  را برای دانش آموزان جذاب نمود.

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 110

 

 

 

 

چکیده

در آموزش یادگیری به شیوه فرایندی این باور اساسی وجود دارد که فرایندهای شناختی مانند م...ه دقیق، جمع آوری و پردازش داده ها و فرضیه سازی پیش بینی استنباط و ... اساس یادگیری را تشکیل می دهند. و به همین اساس در تدریس فلسفه باید شرایطی فراهم شود تا این مهارت در یادگیرندگان تقویت شود و مکمل این یادگیری شرایط محیطی، ویژگی های یادگیرندگان، ضرورت های موضوع یادگیری، هدف آموزشی، هدف های یادگیرنده، نحوه سازمان دهی و ارائه موضوع و محتوای یادگیری، فعالیت یادگیرنده و مهم تر از همه شیوه ی تعاملی در فرایند تدریس مورد توجه قرار می گیرند.

فلسفه غرب با در دست داشتن چند ویژگی به راحتی توانسته است تا بنیادی ترین مراکز فکری و فرهنگی مسلمانان پیشروی کند از آن جمله:

1)دسترسی به کتابخانه و منابع نوشتاری گسترده و غنی از کهن ترین منابع تا جدیدترین آنها

2)در اختیار داشتن فضاهای آموزشی-پژوهشی مناسب و گسترده

3)امکانات فرآوان اطلاع رسانی به منظور نشر اندیشه های جدید از طریق کتاب، مجله های تخصصی، سایت های علمی و ...

4)بهره گیری از شیوه های پژوهشی-علمی

اما در این سوی دفتر پر برگ اندیشه های ناب فیلسوفان مسلمان به ویژه شیعیان هنوز با کمبودهایی روبرو است. و این کمبودها برای دانش پژوهشی که بخواهد در زمینه فلسفه اسلام حتی در زمینه فلسفه یونان باستان و ... تحقیق نماید محرز و تأثیرگذار است..

اینجانب ......... دبیر فلسفه و منطق و معارف اسلامی دبیرستان ... در  مقاله مدون حاضر        کوشیده ام تا درس فلسفه را از طریق راهکار های دانش آموز محور برای دانش آموزانم  جذاب نموده و آنان را در  فهم  این درس یاری بخشم.

 مقدمه

از وقتي درآموزش و پرورش بعنوان دبير درس فلسفه مشغول به كارشده ام هر وقت پاي صحبت دبيران اين درس نشسته ام ازگله و شكايت آنها مبني بر اينكه دانش آموزان نسبت به اين درس علاقه نشان نمي دهند رنج برده ام و هميشه اين سوال مرا به خود مشغول كرده است كه چرا دانش آموزان نسبت به اين درس خاص اينگونه رفتارمي كنند؟ و با توجه به آمارهاي موجود درصد قبولي و ميانگين نمرات اين درس نيز پايين است؟ در ذهن خودم تحليل ها و دلايل خاصي هم براي اين رفتار دانش آموزان پيدا مي كردم. مانند اينكه:

ـ اين درس براي دانش آموزان خشك و بي جاذبه است.

ـ كلمات آن سخت و غير قابل فهم و درك است.

ـ اين درس در سالهاي قبل از پايه سوم پيش نيازي ندارد.

ـ اين دو كتاب عاري از عكس و تصاوير جذاب براي جلب توجه دانش آموزان است.

ـ تدريس اين دو كتاب در بيشتر مواقع توسط دبيران غيرمتخصص انجام گرفته است كه آنها هم در تدريس اين دو كتاب دچار مشكل بوده اند و يا حتي خودشان نيز به تدريس اين درس علاقه اي ندارند و به خاطر پركردن ساعات موظف خود مجبور شده اند كه در اين كلاسها تدريس كنند.

ـ دانش آموزان با الفاظ و مفاهيم فلسفه آشنا و مأنوس نيستند و كلماتي كه در آن استفاده مي شود كاملاً تخصصي و دور از ذهن دانش آموزان مي باشد.

ـ دانش آموزان از مفاهيم اين دروس در ذهن خود غولي ساخته اند كه هيچگاه دست يافتني نيست و نمي توانند اين درسها را ياد بگيرند.


فایل مستندات تجربیات مدون بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان در امر خواندن بوسیله راهبرد های خلاقانه

فایل مستندات تجربیات مدون بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان در امر خواندن بوسیله راهبرد های خلاقانه

فایل مستندات تجربیات مدون بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان در امر خواندن بوسیله راهبرد های خلاقانه

 مستندات تجربیات مدون :    چگونگی بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان در امر خواندن بوسیله راهبرد های خلاقانه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 106

 

 

 

 

مقدمه

خواندن یکی از پیشرفته ترین وپیچیده ترین تواناییهای ذهنی انسان است.خواندن یعنی ارتباط کلی فرد بایک سری اطلاعات سمبلیک (نمادین)که به جنبه بصری یادگیری اطلاق می شود(یعنی تبدیل نوشتاری به گفتاری).

کیفیت وبازدهی خواندن ومطالعه به میزان اصلاح روشهای آموخته شده در دوران ابتدایی بستگی دارد.

درفرهنگ روانشناسی٬ اصطلاح اختلال خواندن(نارسا خوانی) به هر گونه ناتوانی در خواندن اطلاق می شود که بواسطه آن دانش آموزان از سطح پایه کلاس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد عینی دال بر نارسایی هایی چون عقب ماندگی ذهنی٬آسیب مغزی٬مشکلات هیجانی و فرهنگی٬و مشکلات گفتاری وجود ندارد. دانش آموزان نارسا خوان٬ دارای نقایص بسیار گوناگونی هستند که منشاء آنها عملکرد نامناسب مغز است.این عملکرد نامناسب لزوما ناشی از آسیب مغزی نیست بلکه به سبب این است که مغز این افراد عملکردی متفاوت از کودکان عادی دارد.

نارسا خوانی که به تاخیر و نقص در توانایی خواندن مربوط می شود با اصطلاحاتی مانند: دیسلکسی٬ آلکسی٬عقب ماندگی خواندن٬اختلال ویژه در خواندن همراه است.

مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار اختلالات یادگیری با آن مواجه هستند.این دانش آموزان اکثرا مشکلاتی در جهت یابی فضایی٬تشخیص جهات مختلف(بالا-پایین-چپ-راست-و...) ٬توالی حروف و کلمات وهماهنگی چشم و دست دارند.در واقع خواندن ٬فرایند رشد تکلم و زبان است.بدین معنا که فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود که کودک اولین کلمات را برای بیان مقاصد خود به کار می برد.در این هنگام کودک با دیدن یا لمس کردن شیء و یا تصاویر ٬آن کلمه و یا نماد برایش تداعی می شود و در حقیقت مجموعه ای از صداها جایگزین اشیاء ٬تصاویر و مفاهیم آنها می شوند.پس از تجربه کافی در این زمینه و با آغاز سن رفتن به مدرسه و برخورداری از آموزشهای لازم ٬مرحله ارتباط دادن کلمات و صداها با نمادهای نوشتاری شروع می شود.

پیشنیاز درست خواندن ٬برخورداری از تواناییهایی چون دقت شنوایی٬ ادراک شنوایی و حافظه شنوایی و نیز دقت بینایی٬ ادراک بینایی و حافظه بینایی است.

ملاکهای تشخیص اختلال خواندن در مدرسه

-اشکال در تشخیص حروف الفبا و صدای آنها

-معکوس خواندن کلمات.

-جا انداری کلمات.

-کند خوانی٬آهسته خوانی٬ بریده خوانی جملات.

-گم کردن خط به هنگام خواندن.

-بی رغبتی به خواندن.

-اشکال در بخش و صداکشی(هر چند که ممکن است جزو برنامه آموزشی نباشد).

-تغییر افعال به میل خود.

-بکار بردن کلمه هم معنی کلمه مورد نظر.

-ضعف در درک مطلب.

عدم رعایت علائم نگارشی مانند: (:- ؟ -!-٬ و...)

-بکار بردن حرفی بجای حرف دیگر و یا کلمه ای بجای کلمه دیگر.

عوامل دخیل در اختلال خواندن

*عوامل جسمی(مانند نقایص بینایی-نقایص شنوایی-برتری جانبی وتصویر بدن).


گل سازی با يك برگ دستمال كاغذي

گل سازی با يك برگ دستمال كاغذي

گل سازی با يك برگ دستمال كاغذي

گل سازی با يك برگ دستمال كاغذي

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اساید: 15

 

 

 


فایل تجربیات مدون درمورد دانش آموزان استثنايي چالش ها و مشکلات و ارائه راه حل ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون درمورد دانش آموزان استثنايي چالش ها و مشکلات و ارائه راه حل ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون درمورد دانش آموزان استثنايي چالش ها و مشکلات و ارائه راه حل ها و پيشنهادات

 تجربیات مدون :  چالش ها و مشکلات و تجربیات در رابطه با دانش آموزان استثنايي و ارائه راه حل ها و پيشنهادات 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 185

 

 

 

 

مقدمه :

لغت استثنايي اصولا يك اصطلاح آموزشي است . مربيان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمايي در زمره ي اولين كساني هستند كه به محدوديتهاي يادگيري ، عاطفي شخصيتي ، اجتماعي ، و مشكلات اين افراد پي مي برند و بايد نسبت به رفع آنها با روشهاي موجود و همچنين پشگيري از مشكلات آني اقدام نمايند .

جايگاه آموزش و پرورش استثنايي

در سال 1369 قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور به  تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد نظر به اينكه مبارزه با مستكبرين و حمايت از مستضعفين از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي بوده و حكومت اسلامي نيز در جهت رفع استضعاف پايه گذاري شده است كودكان استثنايي كه از مصاديق بارز مستضعفين و به تعبيري از گروه محرومان مضاعف جامعه بودند ؛ مورد توجه و عنايت مسئولان و برنامه ريزان قرار گرفتند و از همان اوان انقلاب در اولويت نظام اسلامي قرار داده شدند . در منشور جهاني حقوق كودك هم آمده است همه بدون تبعيض در رنگ ؛ نژاد ؛ زبان ؛ تبار اقتصادي ؛ طبقه اجتماعي ؛ عليرغم آن كه از هوش سرشاري برخوردار باشند و يا عادي ؛ عقب مانده ذهني ؛ نابينا ؛ ناشنوا يا داراي هر گونه نقص و يا ضعف جسمي و اجتماعي باشند ؛ حق دارند به طور يكسان از امكانات يادگيري ؛ آموزشي ؛ پرورشي با حداكثر توانايي و استعدادهاي خود بهره مند شوند . ايجاد زمينه و فراهم آوردن امكانات و تسهيلات در جهت آموزش ؛ رفاه و توانبخشي آنان نه به عنوان ترحم و دلسوزي بلكه به عنوان يك وظيفه براي دولت هاي عضو از حقوق مسلم اينگونه كودكان تلقي مي شود .

اهداف آموزش و پرورش استثنايي كشور نيز بر اين اصل استوار است كه هر كودك استثنايي با توجه به تفاوتهاي فردي حق دارد از آموزش متناسب با استعدادهاي خويش برخوردار گردد .

تعريف آموزشگاه استثنايي

در اين آموزشگاه دانش آموزان يك يا چند گروه استثنايي در يك دوره تحصيلي ، آموزش مي بينند .

كودكان استثنايي

عنوان كودك استثنايي در مكاتب آمريكا و انگليس فرق مي كند در آمريكا به تمامي كودكاني كه به نحوي با كودكان طبيعي و همسن خود از نظر فكري ، جسمي ، عاطفي ، عقلاني ، رفتاري ، ... فرق داشته باشند استثنايي گفته ميشود مسلما" با قبول اين تعريف يك كودك نابغه ، نابينا ، ناشنوا ،عقب مانده ذهني و نظاير آن همه استثنايي هستند .

در انگلستان لغت استثنايي را محدود به تيز هوشي مي كنند و ساير كودكان را كه به عللي تحت حمايت و آموزش خاص هستند كودكان ويژه ميگويند .

دانش آموز استثنايي

مطابق بند 1 فصل اول آيين نامه اجرايي آموزش و پرورش استثنايي ؛ دانش آموز استثنايي به فردي اطلاق مي شود كه از نظر ذهني ( هوشي ) ؛ جسمي ( جسمي و حركتي ) ؛ عاطفي و يا اجتماعي تفاوت قابل ملاحظه اي با افراد همسن خود داشته باشند و اين تفاوت به حدي باشد كه برخورداري آنان از آموزش و پرورش مستلزم تغييرات در برنامه ها ؛ روش ها ؛ مواد آموزشي ؛ فضاي آموزشي عادي و ارائه خدمات آموزشي و توانبخشي ويژه آنان باشد .

طبقه بندي كودكان و نوجوانان استثنايي

كلي ترين طبقه بندي ، كه مورد قبول اكثريت متخصصان مي باشد عبارت است از تقسيم اين افراد به سه دسته بزرگ


فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زيست شناسي

فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زيست شناسي

فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زيست شناسي

 تجربیات مدون  در رابطه با رشته زيست شناسي

بررسي مشكلات و راهكار هاي مربوط به زيست شناسي و همچنين ارائه تجربه مدون راجع به :

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 111

 

 

 

 

مقدمه

در آموزش زيست شناسي  چالش جدي قرن حاضر تغيير رويه از الگوهاي تدريس منسوخ به الگوهاي يادگيري موثر است . تاكيد بر يادگيري ( و نه تدريس )بر پايه اصول ساخت گرايي استوار است. اين روش  دانش آموز محور است و هدفش ارتقا بخشيدن به عمق يادگيري است .  مرحله گذار  از تدريس زيست شناسي به يادگيري زيست شناسي چندان هم سهل و آسان نخواهد بود , چرا كه مستلزم كسب برخي مهارت ها از سوي شاگردان و مربيان است . از  جمله مشكلات  مهم، آماده كردن فراگيران  با ساختارهاي جديد آموزشي به منظور ارتقاي پردازش و تحليل  اطلاعات زيست شناختي است . ديدگاههاي دانش آموز محور با مقاومت شاگردان، دانشجويان، اساتيد و مديران آموزشگاهها و داشكده ها مواجه خواهد شد  . در ثاني بدون داشتن محتواي درسي قوي براي دانش زيست شناسي , حتي با آگاهي از الگوهايي مناسب و موثر ، شاگردان يادگيري عميقي نخواهد داشت . دانشمندان پيشنهاد مي كنند كه آموزش  مبتني برنيازها و بنيانهاي اجتماعي ، در صورتي كه در برنامه  آموزشي دانش آموزان گنجانده شود ، راهي موثر براي  ايجاد انگيزه هاي لازم در بكار گيري روش هاي جديد  آموزش زيست شناسي است . مسائل و فعاليت هاي  جامعه نگر به شاگردان فرصت مي دهد تا تنوع حياتي پيرامون خود را ثبت كنند و خصوصيات گياهان ، جانوران و ميكروبها را  در محيط مدرسه يا خانه مشاهده و اندازه گيري نمايند . ذیلا بخشهایی  د رخصوص تغیر رویه از تدریس زیست شناسی به یادگیری زیست شناسی تقدیم می کنم . این مطالب عمدتا ترجمه شده است .

الگوي تدريس (teaching paradigm)

هيچكس نمي داند براي اولين بار در تاريخ، تدريس از چه زماني شروع شد ،اما  احتمال داده مي شود كار تدريس به صورتي كه ما مي شناسيم  و غالبا عمل مي كنيم ، يعني سخنراني يك معلم براي تعداد زيادي دانش آموز ريشه در قرون وسطا دارد . در تاريخ كهن   وقتي كه كتابها كمياب مي شد در استادان اين احساس بوجود مي آمد كه دانش خود را بايد در قالب سخنراني و خطابه منتشر كنند .( اين روش كه اكنون در آموزش علوم چندان مورد توجه نيست  بنا به اقتضاي زمان در همين چند ده سال قبل  بهترين و نتيجه بخش ترين روش بوده است و هيچ كس تاريخ را به خاطر اتخاذ اين الگوي تدريس ملامت نمي كند )   . اما احتمالا  درهمان زمان و يقينا در امروز اين باور وجود دارد كه گفتن و سخنراني كردن به تنهايي يك روش سودمند تدريس نيست .دلايل متعدد براي اين گفته مطرح مي شود ,در اين روش اولا شاگرد يك موجود انفعالي محض است ، دانش آموز يك ليوان خالي انگاشته مي شود كه بايد  از كوزه دانش استاد پر شود ! دوما با روش خطابه و سخنراني  بويژه دانش زيست شناسي كه يك علم بسيار بزرگ و با زير شاخه هاي فراوان است  به صورت "كوهي از مشكلات" جلوه مي كند .پژوهش ها در زيست شناسي نسبت به ساير علوم سريعتر پيشرفت مي كنند  و اساتيد و معلمان تمايل دارند تمام نتايج جديد را همراه با يافته هاي  قبلي  در حين تدريس بيان كنند . همين امر كوهي از مشكلات و ترس  ناشي از آموزش زيست شناسي را براي فراگير ايجاد مي نمايد و آنها احساس مي كنند كه بايد براي فراگرفتن زيست شناسي  بر اين  مشكلات عظيم غلبه يابند .  اين مشكلات و واهمه ها مشكل سوم را ايجاد مي كند : يعني درك سطحي ازحقيقت زيست شناسي . دانش آموزان ما در موفقيت امتحانات كتبي چيزي در جهان كم ندارند ، اما بدليل سطحي نگري واينكه صرفا ليوان آنها با دانش استاد پر وحتي لب ريز شده است !موفقيت چنداني در عرصه تحقيقات و پژوهش و به عبارت ساده تر حيطه كاربرد پيدا نمي كنند . پاسخ دانش آموز و دانشجوي امروزي به اين كوه مشكل چيست ؟ آنان  به جاي سعي در فهم و درك درست علوم زيست شناسي ، گرفتار روند مدرك گرايي مي شوند :  دانشجويان و دانش آموزان ما با هدف كسب معرفت و دانش  تحصيل نمي كنند وفقط به پاس كردن دروس مي انديشند  . آنها هميشه اين نكته  را از خود مي پرسند كه "معلم من مايل است كه من چه چيزي را بدانم  "  تادرست برابر آن انجام وظيفه كنند. برابر اين الگو( الگو يا پارادايم تدريس )مدارس و مراكز آموزشي بالاتر مثل دانشگاهها ،درون يك چرخه بد نهاد قفل شده اند : معلمين علوم زيستي ما نه تنها دانش خود را در دانشگاهها مي آموزند ، بلكه  در همين مراكز علمي مي آموزند كه دانش زيست شناسي علمي آموخته شدني  است  نه ياد گرفتني.  سپس در كلاسهاي  خودبه همين شيوه ها عمل مي كنند . دانش آموزان همين معلمين  بعدا با ديدگاه آموزشي ليوان و كوزه(mug and jug education)وارد دانشگاه مي شوند و اين چرخه بد سگال همينطور ادامه مي يابد !


فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول) و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول) و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول) و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

 تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي  (متوسطه اول)  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 107

 

 

 

 

مقدمه

ديدگاههاي مختلفي در مورد شيوه مديريت مدارس وجود دارد عده اي از مديران مدارس ريشه بسياري از مشکلات وراه حل هاي مدارس را در منابع مالي ، فيزيکي وبودجه آن مي دانند اين افراد بيشترين توجه خود را به ورودي هاي سيستم مدرسه معطوف مي دارند عده اي ديگري اعلام مي دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودي هاي سيستم ازاهميت بالايي برخوردار است اما بايد به فرايند سيستم توجه بيشتري معطوف داشت آنها در فرايند سيستم به محتوي ، روش ها ، چگونگي تدريس ، نحوه ي مديريت وارزشيابي تاکيد مي نمايند .

در مديريت کيفيت جامع که خود محصول مديريت فرايند مداراست تلاش مي کند برنامه ريزي استراتژيک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در اين روش که به مشارکت همه کارکنان تاکيد مي ورزد روش ها ، ابزارومدل هاي مناسبي براي بهبود بخشيدن به کيفيت کار مدرسه به مديران وکارکنان ارائه مي دهد که لازم است مديران وکارکنان با آموزش اين شيوه ها تغييرات عمده اي را در روشهاي کاري خود بوجود آورند وهمزمان با اين تغييرات برنامه ريزي مناسبي را معمول واجرا نمايند .

از بررسي ومطالعه ي آثار گذشتگان روشن مي شود که مديريت از قديم الايام در جوامع مختلف بشري وجودداشته است وبزرگان ورهبران ملل واديان مختلف ضرورت وجود مديريت ورهبري را نيز يک امر مسلم شمرده اند در قرون اخير هم نهضت هاي مختلفي در امر مديريت ظهور کردند که مي توان به نظريه مديريت علمي نظريه مديريت نهضت روابط انساني نظريه سيستمها در مديريت ونظريه ترکيبي مديريت اشاره کرد .

از آغاز کار تعليم وتربيت انسان نيز از روشهاي مختلف مديريت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجايي که تحولات اجتماعي جديد تغييراتي را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمينه هاي مختلف فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطي ايجاد کرده خود به خود نيازهاي جديدي راهم بوجود آورده است لذا براي پاسخگويي به اين نيازهاي جديد افراد جامعه تغييرودگرگوني در روشهاي مديريت مدارس وتلاش براي بهبود بخشيدن به کيفيت مديريت مدارس ضروري است .

امروزه دراين دنياي درحال تغيير وپيشرفت ، مدارس نياز به تغيير ودگرگوني دارند واين تغيير بايد ابتدا در مديريت ايجاد شود چرا که واقعيات امروز جامعه را نمي توان با روشهاي ديروز فهميد بلکه بايد با تجديد نظر در روشها وبرنامه هاي گذشته نظريه ها وروشهاي نويني را جايگزين کنيم در حال حاضر مديريت آموزشي رويکرد جديد فرآيند مدار محور را براي اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در اين مقاله برآنيم تااين رويکرد جديدرا روشن وراهبردهاي مناسب آن را بيان نماييم .

تعريف ومفهوم مديريت :

بارشد وپيشرفت جامعه انساني ، سازمانهايي به وجود آمده است که افراد هر سازمان براي دست يافتن به هدفهاي آن فعاليت مي کنند ومي دانيم تامين هدف هاي يک سازمان بدون طرح وتنظيم برنامه هاي دقيق ، ايجاد تشکيلات منظم وهماهنگ ورهبري وکنترل فعاليت هاي دسته جمعي افراد ميسر نيست بنابراين مي توان مديريت را علم وهنر متشکل وهماهنگ کردن رهبري وکنترل فعاليت هاي دسته جمعي به منظور تامين هدف يا هدفهاي مشترک خاصي تعريف نمود. علماي علم مديريت تعاريف متعددي از مديريت بيان کرده اند که به چند تعريف اشاره مي شود .

مديريت يعني گردآوري اطلاعات وتنظيم آنها در جهت انجام کارهاي سازماني  يا مديريت عبارت است از هماهنگي منابع انساني ومادي ، در جهت دست يافتن به هدفهاي سازمان  ودر تعريف ديگر مديريت يعني به وجودآوردن يا تامين يک محيط مناسب ، براي افراد سازماني درجهت هدفهاي سازمان مي باشد (3).

در مديريت کمال مطلوب اين است که بالاترين بهره از کار گرفته شود واين امر به زور امکان نخواهد داشت زيرا وفاداري ، علاقه به کار وابتکار عمل را بازور نمي توان در افراد ايجاد کرد بطور خلاصه بايدگفت مديران موسسات مدرن امروزي با داشتن آخرين اطلاعات وتکنولوژي وقتي با انسانها سروکار پيدا مي کنند بايد در درجه نخست به نيازهاي آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل آنان در بالا بردن سطح کارآيي وافزايش بازده کار موسسات استفاده کنند

وظايف مدير آموزشي

هدف اصلي مديريت آموزشي تسهيل وپيشبرد امر آموزش ويادگيري است که براي رسيدن به اين هدف مديران آموزشي بايد وظايف زير را انجام دهند

الف - وظايف عمومي

برنامه ريزي عبارت است از تعيين اهداف وتدارک فعاليتها ، امکانات ووسايل براي تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگي ، ماهانه وسالانه از وظايف مهم يک مدير موفق آموزشي است

سازماندهي : فرا گرد سازماندهي يعني جريان نظم وترتيب دادن به کار وفعاليت ، تقسيم وتکليف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهاي معيني مي باشد . مدير آموزشي بدين منظور بايد هماهنگي هاي لازم را بين افراد وواحدهاي مختلف بوجود آورد .

هدايت ورهبري : رهبري در مديريت ، فراگرد اثر گذاري ونفوذ در رفتاراعضاي سازمان براي ياري وهدايت آنها در ايفاي وظايفشان است .لذا يک مدير مدرسه بايد قبل ازهرچيز يک رهبر آموزشي باشد چرا که رهبر آموزشي با برقراري ارتباط متقابل با کارکنان انگيزه کار وفعاليت را در آنها بوجودمي آورد وهمواره مشکلات وکشمکش هاي آنها را حل مي نمايد .

نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشيابي عملکرد فردي وسازماني است براي آن که معلوم شود آيا هدفهاي سازمان تحقق پيدا کرده يا نه . يک مدير خوب ابتدا ملاکها وروشهاي سنجش عملکرد را تعيين مي کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گيري مي کند ودر ادامه نتايج حاصله را مقايسه ودر پايان براي تصحيح عملکرد ها اقدام مي نمايد .


فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

 تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با درس تربيت بدني  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 113

 

 

 

 

مقدمه

معلمان تربیت بدنی که همچون سایر معلمان، وظیفه خطیر تعلیم و تربیت را بر عهده داشته و از جهاتی که بعداً ذکر آن به میان خواهد آمد، شاید کارشان مؤثرتر نیز باشد، در طول سال تحصیلی بر خلاف نظر عامه که معتقدند، معلمان تربیت بدنی، کار راحتتری در مدرسه دارند. با مشکلات عدیدهای روبرو میباشند.

وابسته نبودن درس تربیت بدنی به چارچوب کلاس، نداشتن امتحان کتبی و تصحیح اوراق و... موجب شده تا عموم مردم تصور کنند، معلم تربیت بدنی راحتترین و بی دردسرترین معلم مدرسه است. اما برخلاف این تصور، با مشکلات و عوامل استرسزای متعددی مواجهند که میتوان با دقت به آنها به وظیفه سنگین دبیران تربیتبدنی، علاوه بر وظیفهای که سایر همکاران بر عهده دارند پیبرد. لذا ذیلاً به اهمّ آنها اشاره شده تا بتوان با برنامهریزی دقیق از طرف مسوولین و با مساعدت همکاران در جهت حل آنها اقدام کرد:

1- کمبود یا عدم وجود امکانات و فضای مناسب ورزشی

پرواضح است، مدارسی که به جای یک توپ در زنگ ورزش، از چند توپ و علاوه برداشتن میدان فوتبال، دارای میدانهای والیبال، بسکتبال و... باشند، موجب افزایش کارایی معلم ورزش و کاهش برخورد و تنش بین معلم و دانشآموزان میشود. همچنین کمبود فضای مناسب ورزشی در برخی مدارس، منجمله مدارس غیر انتفاعی استیجاری که بعضی دانشآموزان مجبورند زنگ ورزش را به یک رشته ورزشی پرداخته و بعضی نیز در حیاط مدرسه بیکار بمانند. خود موجب برخوردهایی بین شاگردان میشود.

2- عوامل تهدید کننده سلامت دانش آموزان

حفظ سلامت شاگردان، از وظایف اولیاي مدرسه میباشد. برخی عوامل تهدید کننده سلامت شاگردان مانند: ديركهاي دروازه، رعایت نشدن فاصله مناسب بین دیوارها و خطکشی میادین ورزشی مدرسه و... كه گاه صدمات جسمی و در پی آن مشکلات حقوقی را برای همکاران موجب شده است. البته بخشنامه شده که جهت رفع این موانع، باید کتباً معلم تربیتبدنی از مدیر مدرسه درخواست کند. لذا پیشنهاد میشود که شایسته است این موارد بهصورت بخشنامه، مسوولیت را مستقیماً بر عهده مدیران محترم مدارس واگذار کند.

3- شرایط نامطلوب حیاط مدرسه به عنوان کلاس ورزش

معلمان تربیتبدنی مجبور به حضور در حیاط مدرسه بوده و لذا به قولی، سرد و گرم روزگار را میچشند. در حالی که سایر همکاران از شرایط نسبتاً مطلوب داخل کلاس بهرهمندند. لذا با توجه به اینکه کشورمان از انواع اقالیم برخوردار میباشد شایسته است جهت کاهش اثرات نامطلوب آب و هوایی (که ناشی از عناصر اقلیمی از قبیل: تابش شدید آفتاب، سرما، باد، باران و... میباشد)، طراحی ساختمان و حیاط مدارس به گونهای باشد که هماهنگ با اقلیم منطقه باشد و حتیالامکان به ساخت سالن ورزشی در مدارس اقدام شود. همچنین در حیاط مدرسه مکانی مناسب برای استقرار معلم تربیتبدنی تعبیه شده تا بهترین شرایط را برای نظارت کامل در حیاط مدرسه داشته باشد.

4- نظارت بر کلاسی به وسعت حیاط مدرسه و بر شاگردانی که خود را نسبتاً آزاد و خارج از چارچوب کلاس میپندارند، از دیگر مشکلات معلمان تربیتبدنی است.

5- کم اهمیت بودن درس تربیتبدنی در نظر عامه مردم

از دلایل کم اهمیت بودن، میتوان به: نبود معلمان متخصص تربیتبدنی در مدارس، نبود کتاب تربیت بدنی و....

6- سروکار داشتن با دانشآموزان مقطع راهنمایی که از یک سو دارای ویژگیهای شخصیتی کودکی (مقطع ابتدایی) و از سوی دیگر دارای ویژگیهای شخصیتی مقطع متوسطه هستند و دارای روان ناآرام خاص دوره نوجوانی و بلوغند، از لحاظ نحوه تعامل و ارتباط در طول سال، مشکلاتی را برای همکاران ایجاد میکند.

7- نحوه تعامل معلمان تربیت بدنی با شاگردانی که به نوعی مشکل جسمی دارند از قبیل دانشآموزان دارای نقص عضو، بیماریهای قلبی-ریوی، شاگردان دارای اضافه وزن یا بیعلاقه به ورزش و... از حیث انجام فعالیتهای ورزشی و نیز نحوه گرفتن امتحان و نمره دادن از دیگر مشکلات همکاران محترم می باشد.

 

8-حضور شاگردان کلاسهایی که دارای وقت بیکاری میباشند، موجب مزاحمت و اخلال در کلاس تربیتبدنی میشوند.

9- عدم آگاهی کافی همکاران تربیتبدنی از قوانین و مقررات جدید رشتههای مختلف ورزشی.

10- عدم آگاهی معلمان تربیتبدنی از شیوههای تدریس و کلاسداری موفق سایر همکاران. که لازم است بهترین شیوههای تدریس در قالب کلاسهای ضمن خدمت یا به صورت کتابچه جهت استفاده در اختیار همکاران قرار گیرد.

11- شیوه امتحان گرفتن.

اینکه معلم تربیتبدنی موظف است در هر نوبت، 2 تست آمادگی جسمانی، امتحان عملی و تئوریِ مهارت ورزشی از آموختههای شاگردان را تک به تک و بدون کمک و مراقبت سایر همکاران بگیرد که این حداقل 2 تا 3 هفته از وقت همکاران را به خود اختصاص میدهد.

12- نحوه نمره دادنِ پس از امتحان.

جدول نُرم پیشنهادی، متأسفانه از استاندارد خاصی برخوردار نبوده و بهتر است، از جدول مذکور برای هر شهرستان جداگانه تهیه و تدوین شده و شرایط بدنی دانشآموزان از قبیل قد و وزن نیز در آن لحاظ گردد.

13- عدم همکاری برخی مدیران مدارس با اعزام تیمهای ورزشی مدرسه به مسابقات آموزشگاهها.

بررسی و تحلیل تربیت بدنی در کشور و مدارس

 حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامههای درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و بهعنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجو


فایل تجربیات مدون پس سازمانی مشاوره چالش ها ، مشكلات و موانع در مدارس

فایل تجربیات مدون پس سازمانی مشاوره چالش ها ، مشكلات و موانع در مدارس

فایل تجربیات مدون پس سازمانی مشاوره چالش ها ، مشكلات و موانع در مدارس

 تجربیات مدون چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با  پست سازماني مشاوره در مدارس  و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 116

 

 

 

 

بخش از متن

مقدمه

در سالیان دراز طول عمر آموزش و پرورش، مشاوران و معلمان همه بر آن بوده اند به راه و روش­های بهینه­ای دست یابند که حاصل آن یادگیری دلخواه و مطلوب از جانب یادگیرنده باشد. متخصصان تعلیم و تربیت به ویژه برنامه ریزان درسی، پیوسته به دنبال راه حل­هایی بوده­اند که چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی و عملی، موفقیت دانش آموزان را تأمین و تضمین کنند.

نقش راهنمایی (مشاوره) در آموزش و پرورش مترادف با تعلیم و تربیت و آسان کننده جریان آن است. در واقع، امر هدایت راهنمایی تحصیلی می­تواند در جهت شناخت دانش آموز و محیط و استفاده بهینه از توانمندیهای هر یک، متمرکز باشد. لذا ضرورت راهنمایی به موقع و توأم آگاهی و بصیرت، بویژه در دنیای کنونی و در کشورهای رو به توسعه­ای چون کشور ما، بیش از بیش حساس می­شود. بدین دلیل بررسی روند هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور و ارزیابی ملاک­های آن ضروری به نظر می­رسد. به طور کلی، افت تحصیلی موجود در مدرسه نداشتن علاقه لازم به رشته تحصیلی، ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت و شناخت تنگناها، از مواردی هستند که اهمیت بررسی هدایت تحصیلی را در مدرسه دو چندان می کند.

عمده­ترین هدف نظام آموزشی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش آموزان، از سوی دیگر برطرف می شوند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با ویژگیهای شخص دانش آموزان و نیازها و مقتضیات جامعه، بخشی از فرآیند برنامه آموزشی را به هدایت تحصیلی اختصاص داده­اند و بر این باورند که از طریق اجرای طرح هدایت تحصیلی، می توان به راهنمای تحصیلی شایسته دست یافت و هدف مطلوب نظام آموزشی کنون را تحقق بخشید.

 پیشینه تحقیق:

مشاوره و راهنمایی مطلبی نیست که صرفا زائیده فکر بشر چند دهه اخیر باشد، زیرا با مراجعه به قرآن و احادیث و سایر منابع اسلامی و نظر کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی، شیوه های راهنمایی به وفور بیان شده است. همان طور که خداوند قرآن را کتاب هدایت و راهنمایی بشر نامیده است در سوره اعراف آیه 165 می فرمایند: «چون هر چه به آنها تذکر داده شده فراموش کردند ما هم آن جماعت را که پند دادند و خلق را از کاربر باز می داشتند نجات دادیم و آنانرا که ستمکاری کردند به کیفر فسقشان به بدترین عذاب گرفتار ساختیم.» همان طور که در این آیه ذکر شده علاوه بر این که خداوند قرآن، کتاب هدایت را سوی انسانها فرستاده افرادی را به عنوان هدایت کننده و مشاور انتخاب کرده است تا مردم را در راه هدایت و رسیدن به اهداف عالیه و رستگاری کمک نمایند.

راهنمایی و مشاوره برای اولین بار در کشور آمریکای شمالی توسط فرانک پاستور در سال 1908 به صورت عملی اجرا شد در کشورما در سال 1332 به معنی حاصل خود شکل گرفت. بعد از افت و خیزهایی در سال های 37 و 38 به عنوان امری ضروری در سال 47 اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی تأسیس شد در سال 59 طی بخشنامه ای تعطیل و در سال 67 با آگاهی به ضرورت آن در امر آموزش و پرورش مجدداً شروع به کار کرد.

 

 

 وجود مشاوره در آموزش و پرورش:

یکی از جدیدترین تعاریف مشاوره عبارتی است که در سال 1965 توسط کرومبولنز بیان شده است. او می گوید: مشاوره­ها از یک سری فعالیت­های اخلاقی تشکیل شده است که در آن مشاور تلاش می­کند که به مراجعه کننده کمک کند تا رفتارهایی انجام دهد که در نهایت به حل مشکلات و مسائل او منجر شود.

به طور کلی ماهیت انسان به گونه­ای است که در تمام مراحل زندگی از جمله دوره مدرسه و کسب علم و دانش نیاز بیشتری به مشاوره و راهنمایی پیدا می کند این راهنمایی برای رسیدن به سر منزل مقصود به افراد متخصص و آگاه سپرده می شود. از طرف دیگر چون ارتباط دانش آموز و معلم در مدرسه و کلاس رابطه ای نزدیک است بهتر آن است که ما معلمان سعی کنیم به فنون و مهارتهای مشاوره ای آگاه بیشترییدا کنیم. معلمی که با فرآیند مشاوره آشنایی داشته باشد با دانش آموزان همدلی بهتری ایجاد می کند، حمایت عاطفی مناسبی با آنان دارد. همان طور که حدود دو هزار سال پیش ارسطو به این مطلب اشاره کرده است که: «تمام یادگیری ها یک مبنای عاطفی و هیجانی دارد


گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

زمین کتابی است و ما هر یک کلمه ای، که در کنار هم داستان زندگی زمینیان را کامل می کنیم...
سلام به همه ی شمایی که تو کارتون بهترین هستید و می خواهید همیشه بهترین بمونید. ازجمله تو درس علوم!
و ما هم در جهت تحقق این اهداف، با صلاح دید مدیریت محترم جناب آقای جیریایی،مصمم به بررسی این کتاب و گردآوری مطالب مهم تر در مباحث مختلف شامل خلاصه ها، روش ها و پرسش های هدف دار که مهارت یادگیری شامل تفسیر کردن،مشاهده و.... را در کودکان تقویت می نماید،شدیم.

ضمن آرزوی موفقیت در ادامه،بحث را آغاز می کنم...

این کتاب بر مبنای کاوشگری ملموس (دانش آموز به عینه،آنچه در زندگی خودش هست را ببیند و با مراحل و چگونگی کاوش آشنا شود و بتواند مهارت ها را در خود تقویت کند و...تا بتواند نتیجه گیری  درست را حاصل نماید.) می باشد.


فایل تجربيات مدون، سوم ابتدایی، تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) و حل اختلالات يادگيري دانش آموز

فایل تجربيات مدون، سوم ابتدایی، تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) و حل اختلالات يادگيري دانش آموز

فایل تجربيات مدون، سوم ابتدایی، تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) و حل اختلالات يادگيري دانش آموز

 تجربيات مدون :    چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه  سوم ابتدایی ام  را حل كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 

 

 

..1

مقدمه................................................................................................................ ..4

توصيف وضعيت موجود.................................................................................. ...6

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)........................................................................... ..8   

نارسايي هاي يادگيري...................................................................................... ..9   

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia........................................................... 11

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري................................................................ 13

انواع ناتواني هاي يادگيري............................................................................... 15  

راه هاي درمان اختلالات يادگيري.................................................................... 16

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان................................................ 16

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري...................... 18

پيشينه پژوهش.................................................................................................. 21

اجراي راه حل................................................................................................... 22

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل................... 23

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده از لپ تاب............................................ 25

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)......................................................................... 26

تجزيه و تحليل نتايج.......................................................................................... 30

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن................................................ 31

نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................................. 32

منابع مورد استفاده........................................................................................... 35

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

چكيده

            در اين چند سال بعنوان معلم پایه سوم ابتدایی با دانش آموزانی با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام علیرضا، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

          پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري علیرضا را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.

          با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت علیرضا بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

          نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) علیرضا را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي علیرضا و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح
مي باشد.


فایل تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر

فایل تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر

فایل تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر

 تجربيات مدون :    چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر تشويق كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ................................................................................................................ 1

مقدمه : توصیف وضع موجود ........................................................................... ...3

جمع آوری اطلاعات ( شواهد 1 )................................................................... 5

یافته های علمی ................................................................................................. 9

پیشینه تحقیق ................................................................................................... 26

نتیجه تحقیق..................................................................................................... 27

یافته ها ............................................................................................................. 30

تحلیل و تفسیر داده ها.................................................................................... 32

ارائه راه حل موقتی......................................................................................... 33

اجرای طرح و نظارت بر آن........................................................................... 33

جمع آوری اطلاعات ( شواهد 2 )................................................................ 35

ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار............................................................... 36

راهكار ها و پيشنهادات.................................................................................. 37

منابع................................................................................................................... 41چکیده

انسان از سرآغاز زندگي ،يعني از زماني كه چشم به جهان مي گشايدبا سؤالات فراو اني رو به رو ميشود و تا زماني كه چشم از جهان فرو مي بندد ، در جست و جوي يافتن پاسخ آنهاست. پژوهش ،زمينه ساز رشد و توسعه پايدار جامعه است . يكي از زير بنا ترين فعاليتها در امر پويايي وپيشرفت هرجامعه ،پرداختن به فعاليت هاي پژوهشي ، به ويژه در مراكز علمي و فرهنگي است ( رشد معلم،آذر 82)در طول تاريخ، انسان همواره كوشيده است تجارب و يافته هاي خود را به فرزندان و نسل آينده منتقل كند . اين نياز به آموزش و يادگيري ، سبب بقاي جوامع بشري شده و بدين سان، فرهنگ سازي وحفظ آن ، جزء لاينفك آرمان هاي انساني و شناسنامه انسان گرديده است. در جوامع نخستين ، ياددادن و ياد گرفتن به شيوه ي سنتي و از طريق باز سازي تجارب انجام مي شد و به صورت اطلاعات مورد نياز ، در عرصه ي زندگي حفظ مي گرديد و گسترش مي يافت . در نتيجه، مردم كمتر به فكرتوسعه بودند . در حالي كه در دهه هاي گذشته ، پيشرفت هاي مهمي صورت گرفته و تقريباً اكثر ابداعات، مربوط به يك صد سال گذشته است. توليد و گسترش سرسام آور اطلاعات ، دانش و كسب مهارت در علوم، وظايف نسل امروز را در مقايسه با نسل گذشته ، افزون تر ساخته است . تجارب بيش از هشتادوشش


فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس

فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس

فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس

 تجربيات مدون :  چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم ؟  

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 50

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده..................................................................................................................... 1

مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله ........................................................... 2

شواهد 1................................................................................................................ ..6

مشاهده.................................................................................................................. 11

پیشینه تحقیق.................................................................................................... 13

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 16

ارائه راه حل های پیشنهادی............................................................................ 37

فهرست منابع .................................................................................................... 44

 چکیده

در سال تحصیلی اخیر  كه بطور تمام وقت در آموزشگاه اطهر فاضل آباد مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ي بي انضباطي بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخي همکاران مي شد، بودم.

تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم انسانی مي ناليدند و آن ها را دانش آموزاني نفهم و بي انضباط مي خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم هايشان قائل نيستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

کلید واژه : بی انضباطی کلاس درس سوم انسانی


فایل تجربیات مدون آموزشی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه فرصت یادگیری را در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تقسیم کنیم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 48

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  .............................................................................................................. 1

مقدمه .............................................................................................................. ...2

تعاریف و مفاهیم............................................................................................ 4

ابزارهای اطلاعاتی........................................................................................ 19

پیشینه تحقیق ............................................................................................. 19

یافته های علمی............................................................................................. 24

تجزیه و تحلیل.............................................................................................. 29

ارائه راه حل های موقت............................................................................... 30

شواهد ۲.......................................................................................................... 40

پیشنهادات...................................................................................................... 42

منابع............................................................................................................... 43

 

 چکیده

يکي از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي بايست کار ياددهييادگيري  را به پيش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهاي چند پايه است . در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل مي شوند . تنوع پايه هاي تحصيلي ، کوچک بودن محيط کلاس ، نبود مواد آموزشي و تجهيزات آموزشي و پرورشي از جمله مشکلات و شرايطي است که در اين گونه محيط هاي آموزشي حکم فرماست و با وجود اين شرايط انتظار مي رود که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملکرد آموزشي معلم و فرايند يادگيري در اين مدارس همانند ساير مدارس به پيش برود .

واژگان کلیدی : پایه ابتدایی چند پایه یادگیری پیشرفت تحصیلی


فایل تجربیات مدون ایجاد حس خودباوری و اعتماد بنفس در دانش آموزان

فایل تجربیات مدون ایجاد حس خودباوری و اعتماد بنفس در دانش آموزان

فایل تجربیات مدون ایجاد حس خودباوری و اعتماد بنفس در دانش آموزان

 تجربیات مدون چگونه توانستم در دانش آموزانم حس خودباوری و اعتماد بنفس را بوجود آورم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهــــــرست مطالب پژوهش

چکیده  ................................................................................................................ 1

مقدمه ............................................................................................................... ...3

تعریف واژگان ................................................................................................... 5

ابزارهای تحقیق.................................................................................................. 6

یافته های علمی ................................................................................................. 8

پیشینه تحقیق .................................................................................................... 21

تجزیه و تحلیل................................................................................................. 24

راه حل های ارائه شده ................................................................................... 25

دلایل انتخاب راه حل...................................................................................... 25

توصیف اقدامات انجام شده پس از تصمیم گیری........................................ 28

نتایج بدست آمده............................................................................................. 30

جمع بندی........................................................................................................ 32

منابع.................................................................................................................. 35

 

 بنام خدا

چکیده

اهمیت اعتماد به نفس برای کسانی که با کودکان و نوجوانان سرو کار دارند امری روشن است مشکل است بتوان ارتباط نزدیکی با کودکان داشت ولی از باورهای مهم آنان در مورد خودشان غافل بود اخیراً به نظر می رسد که اعتماد به نفس یک موضوع عموم پسند باشد که مقبولیت آن همچنان در حال افزایش است کتابهای مختلف برای والدین ، معلمان با مشاوران وخود کودکان ونوجوانان بر نیاز به داشتن اعتماد به نفس تأکید دارد.

اعتماد بنفس و یا احساس ارزشمندی یکی از نیازهای اساسی و اولیه بشر است,اعتماد بنفس در چگونگی کیفیت اعمال و رفتار بشر در تمامی مراحل زندگی  نقش مهمی بازی میکند.مطالعه های تاثیر اعتماد بنفس بالا را در بهبود عملکرد و ارضای شغلی ,اجتماعی,خانوادگی و حفظ بهداشت و سلامت جسمی و روانی در مراحل مختلف سنی نشان میدهد.

اعتماد بنفس پایین یکی از معضلات روانی بشر به خصوص در سنین نوجوانی و اوایل جوانی است.زیرا در بین گروه های مختلف سنی اعتماد بنفس در دوره نوجوانی با توجه به تغییرات جسمی و روانی و شکلگیری شخصیت و بحرانهای مختلف آسیب پذیر تر است.عدم وجود


پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان مبحث :ضرب عددهای اعشاری

پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان مبحث :ضرب عددهای اعشاری

پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان مبحث :ضرب عددهای اعشاری

ریاضی  پنجم دبستان  مبحث :ضرب عددهای اعشاری

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 6

 

 

 

 

 


فایل تجربيات مدون راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

فایل تجربيات مدون راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

فایل تجربيات مدون راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

 تجربيات مدون :    راهکارهای  اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................. ...2

توصیف وضعیت موجود .............................................................................. 3

تعریف واژگان.................................................................................................. 5

گردآوری اطلاعات شواهد 1........................................................................ 6

یافته های علمی............................................................................................. 10

پیشینه تحقیق ................................................................................................ 25

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................ 26

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي.................................................... 28

اعتباربخشی راه حل..................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................... 32

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار................................................. 32

پیشنهادات...................................................................................................... 34

منابع................................................................................................................ 35


چكيده

       شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند چرا كه نگران آينده فرزندشان  ميباشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار  نامتعارف  بيان شود.من در اين تحقيق  ابتدا به بيان   موضوع تحقيق پرداختم  وسپس  باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله   وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم  بعد از آن  به گرد اوري اطلاعات  از طريق مشاهده وياداشت برداري   وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي  با مشاركت همكاران  بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران   به مدت دو هفته  روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت   ودر نهايت  نتيجه گيري منطقي  صورت گرفت   كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است

واژگان کلیدی : دانش آموز رفتار نامتعارف نا سزاگویی - پرخاشگری


فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به انشانویسی علاقه مند کنم ؟ 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

             

چکیده ......................................................................... 1

مقدمه ....................................................................... ...2

بیان مساله ................................................................... 4

تعریف واژگان و مفاهیم................................................... 7

انشا چیست؟ ................................................................. 8

پیشینه علمی............................................................... 12

گردآوری اطلاعات شواهد 1............................................ 31

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن..................................... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................ 36

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار........................ 37

نتیجه گیری................................................................. 39

پیشنهادات................................................................... 40

منابع......................................................................... 41

 چکیده

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت.

در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد :

 • دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند.
 • اكثر فراگيران در درس انشا فعال شدند.
 • كلاس ها براي معلمان ديگر خسته كننده و ملال آورنبود.
 • در ميان دانش اموزان و معلمان بيشتر شد.
 • اين شكل كار زمينه هاي رشد اجتماعي فراگيران را نيز فراهم مي سازد
 • انسان هاي متفكر و خلاق و نقاد را به بار مي آورد.
 • عادت به مطالعه و بررسي و تحقيق را را نيز فراهم مي سازد.
 • گنجينه لغات فراگيران افزايش مي يابد.
 • افزون بر نگارش ، مهارت سخن گفتن بسياري از آنها بهبود خواهد يافت.
 • خلاقيت فراگيران را افزايش یافت.

فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن

فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن

فایل دانلو تجربیات مدون آموزشی پایه سوم کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم در ساعت حرفه و فن

دانلو تجربیات مدون آموزشی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

 

             

 • چکیده....................................... 1
 • مقدمه :................................. ...2
 • بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود......... 4
 • تعریف کلید واژه ها....................... 5
 • گردآوری اطلاعات شواهد1.................... 7
 • مطالعات تحقيقات گذشته................... 12
 • تجزيه تحليل و تفسير داده ها............ 16
 • یافته های علمی........................... 20
 • انتخاب راه جدید موقتی................... 26
 • اجرای راه حل و نظارت بر آن............. 28
 • گردآوری اطلاعات شواهد2................... 31
 • ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 33
 • پیشنهادات................................. 34
 • منابع...................................... 36

  چكيده:

     پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي  مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد.

  و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پايه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس حرفه و فن است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

 کلید واژه : اضطراب نگرانی دانش آموز - پایه سوم راهنمایی


فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد برطرف کردن مشکلات رفتاری دانش آموز

 تجربیات مدون آموزشی    چگونه مشکلات رفتاری یکی از دانش آموزان را برطرف نمودم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

 

چکیده....................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................................................... 4

نحوه برخورد با مسئله......................................................................................... ...13

توصیف وضع موجود .............................................................................................. 15

ضرورت و اهمیت تحقیق..................................................................................... 18

شواهد 1.................................................................................................................. 19

جمع آوری اطلاعات ................................................................................................ 21

ارائه راه حل و اعتبار بخشی راه حل.................................................................. 25

اجرای راه حل...................................................................................................... 27

ارزیابی و اعتبار بخشی......................................................................................... 29

شواهد 2 ................................................................................................................ 31

پیشنهادات............................................................................................................. 34

فهرست منابع ........................................................................................................ 36

 چکیده

اینجانب کبری مسافری  با کد پرسنلی 41418497 ، مدت 23 سال است که در سازمان مقدس آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم . در سال جاری به عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی مجتمع حمزه سیدالشهدا شهرستان علی آبادکتول واقع در استان گلستان مشغول به خدمت هستم .

تحقیق حاضرمربوط به یکی از دانش آموزان همین مجتمع می باشد  که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این کودک در این چند ساله همین رفتارها را داشته  و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است . به طوریکه بچه ها از کنار او بودن رنج می بردند ، چون از اذیت های او درامان نبودند ، به همین خاطر با او بازی نمی کردند ، او را در جمع خود راه نمی دادند ، در کنار او نمی نشستند ، در گروههای تتدریس به سختی او را قبول می کردند  ، هر گاه  جایی برای او در کلاس در نظر می گرفتم صدای اعتراض دیگران بلند می شد .

طی تحقیقات مستمر به این نتیجه رسیدم که او از کودکی از حمایت های بی رویه پدر برخوردار بوده ، پدر و مادر برای تربیت او همسو نبوده و او نیز از این رفتار سوء استفاده کرده و رفتارهای زشت و ناپسندی از خود بروز داده است . چون پرخاشگری های او بیش


فایل تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی

فایل تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی

فایل تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی

 تجربیات مدون چگونه توانستم  رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش برطرف کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 43

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده ...............................................................................................................................  1

مقدمه ................................................................................................................................. 2

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله  ........................................................................ 3   

گرد آوري اطلاعات ( شواهد ا )  ........................................................................................ 6

تجزيه و تحليل وتفسيرها ................................................................................................... 11

انتخاب راه جدید به صورت موقّت ................................................................................... 16

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن  ................................................................................... 23

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2) ........................................................................................ 33       ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار ............................................................................36   

ارائه راهکارها  ................................................................................................................. 37

منابع ................................................................................................................................ 38چکیده

اینجانب معصومه حیدری فرد ، معلم پایه اول ابتدایی ، مدت 20 سال است که مشغول تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک می باشم .

در کلاس من دانش آموزی به نام ملیحه بود که اصالتا سیستانی بود و مدت کمی هم بود که بخاطر کار پدر خود به شمال مهاجرت کرده بودند . متاسفانه این دانش آموز دچار بعضی اختلالات رفتاری ناشایست شده بود . از قبیل  شلوغي کردن ، مسخره كردن ديگران، اذيت دادن به ديگر دانش آموزان ،حسودی کردن ، تنبلي ،  بي حوصلگي ، فحش ، لجبازي ،سردرد بود.

در پایان با راهکارهایی که توسط خودم و همکاران اجرا شد توانستیم مشکل این دانش آموز را رفع نماییم . این راهکارها به شرح زیر است :

1- محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب كاهش اختلالات رفتاري مي شود.

2- توجه به موقع، محبت ، تقويت نكات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ديگران مي شود.

3- ايجاد انگيزه و ایجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و دیگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و رفتاری  فرد مي شود.

4- بین فرزندان نباید تبعیض قائل شد .

5- بهتر است برای شناسایی و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد .

6- بهتر است برای رفع مشکل ،  نظريه هاي علمي و تحقيقات گذشته مورد توجّه قرارگیرد . تا داراي اعتبار مي باشد.

کلید واژه : دانش آموز پایه اول رفتار ناشایست حسادت فحش


فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی

 تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه  راهکارهای  جلوگیری از افت تحصیلی ( بررسی یک تجربــه آموزشی )

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده......................................... 1

مقدمه......................................... 2

بیان مسئله.................................... 4

جمع آوری اطلاعات............................... 5

اقدام راه حل پیشنهادی (راه حل اول)............ 6

یافته های علمی............................... 21

جمع بندی..................................... 30

موانع و محدودیت ها........................... 31

اجرای راه حل سوم............................. 31

نظرات وپیشنهادات............................. 33

ارزشیابی و بررسی نتایج کار .................. 35

منابع ....................................... 36

   


چکیده

 افت تحصیلی یکی از مشکلات نظامهای آموزشی است،وهر سال مقادیر معتنابهی از امکانات مالی ونیرو های انسانی،آموزشی وپرورشی به این معضل اختصاص داده می یابد از آنجا که افت تحصیلی با نظام آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی جامعه  ارتباط تنگاتنگی دارد ، بررسی آن مستلزم دقت نظر و ارزیابی دقیق عوامل عدیده ای است.

بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی می دانند . بدون شک این تصوری نادرست است ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از تواناییهای ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود در حالی که افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است .

مشاهده این گونه افت وخیز ها در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، ما را به بررسی علل ان فرا می خواند . از آنجا که نظام اموزش وپرورش یکی از سازمان ها و نهادهای پر هزینه کشور است و نیز به دلیل ارزش حیاتی ان در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص جامعه و بطور کلی اعتلای فرهنگی و اقتصادی کشور ، بررسی دلایل افت تحصیلی و روش های مقابله با آن ، می تواند از به هدر رفتن سرمایه های مادی  ومعنوی مردم و مسئولان پیشگیری کند و به کارایی هر چه بیشتر افراد جامعه بینجامد.


فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

 تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان مدرسه به سمت مطالعه در جهت ارتقاء سطح علمی و درسی دانش آموزان و جلوگیری از افت تحصیلی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 

 

 

فهــــــرست مطالب

چکیده  ................................................................................................................ 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

بیان مسئله .......................................................................................................... 4

کلید واژه ها........................................................................................................ 6

گردآوری داده ها .............................................................................................. 11

ارائه راه حل های پیشنهادی ........................................................................... 15

انتخاب راه حل های پیشنهادی....................................................................... 17

اقدام راه حل های پیشنهادی........................................................................... 18

ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 28

محدودیت ها و موانع...................................................................................... 31

پیشنهادات........................................................................................................ 32

ضمایم ............................................................................................................. 34

منابع.................................................................................................................. 35

 چکیده

یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و موثر بین این دو عنصر می باشد. تاکنون در مورد راهبردهای آموزشی و روشهای تدریس معلم تحقیقات خوبی صورت گرفته است و معلمان در دوره های مختلف با روشها و راهبردهای آموزشی آشنا می شوند ولی به عنصر اساسی دیگر فرایند آموزش ویادگیری یعنی دانش آموز وروشها و راهبردهای یادگیری او توجه چندانی صورت نگرفته است.

امروزه جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و کمک به ارتقای عملکرد تحصیلی آنان به عنوان یک اصل مهم در نظام آموزشی هر جامعه مورد نظر است. استفاده از راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارد. یک دانش آموز همانگونه که نیازمند یادگیری خواندن، نوشتن و حساب کردن است، باید نحوه مطالعه و یادگیری را نیز بیاموزد. در واقع اساس منطقی آموزش بر این اصل استوار است که به دانش آموزان یاد بدهیم چگونه یاد بگیرند، چگونه به خاطر بسپارند و چگونه مساله حل کنند. پس بر آن شدن تا راهبردهای یادگیری را به دانش آموزان آموزش داده و به بررسی نتایج آن بر روند تحصیلی آنان بپردازم و به برگزاری جلسات کارگاهی و آموزش این روشها به دانش آموزان پرداخته و شاهد نتایج جالب توجهی شدم.

واژگان کلیدی : مطالعه یادگیری افت تحصیلی دانش آموز


فایل تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

فایل تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

فایل تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

 تجربیات مدون بررسی دلایل افت تحصیلی  در درس عربی سوم راهنمایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

توصیف وضعیت موجود.................................................................................. 12

زمینه های پیدایش مساله................................................................................ 13

اهمیت پژوهش................................................................................................ 26

اهداف تحقیق.................................................................................................. 28

تعریف عملیاتی............................................................................................... 29

روش جمع آوری اطلاعات........................................................................... 30

پیشنهادات........................................................................................................ 35

منابع.................................................................................................................. 36چکیده:

افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است،  اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است

 دراین پژوهش که در مدرسه راهنمایی ومقطع سوم در درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولیاء مورد بررسی قرارگرفته است .

ارتباط نزدیکی بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.

مشارکت دانش آموزان در تدریس ها به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند.

انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می کاهد.

عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.

استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

کلید واژه : عربی سوم راهنمایی افت درسی


فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

 تجربیات مدون آموزشی  • چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی  • چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 44

 

 

 

 

فهرست مطالب

              چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

چکیده ............................................................................................................. ...2

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله ........................................................................................................... 5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )................................................................. 7

تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................. 10

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها........................................ 10

توصیف وضع مطلوب ( شواهد 2 )............................................................... 14

گزارش نهایی ونتیجه گیری............................................................................. 17

پیشنهادات......................................................................................................... 18

منابع و مآخذ..................................................................................................... 20

 

              چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

مقدمه ............................................................................................................. ...24

توصیف وضع موجود ..................................................................................... 25

گردآوری  شواهد 1......................................................................................... 28

تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................... 29

راهکارهای اجرایی........................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2.......................................................................... 33

پیشنهادات........................................................................................................ 35

نتیجه گیری....................................................................................................... 36

یافته های تحقیق.............................................................................................. 37

منابع   


فایل تجربیات مدون آموزشی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی

فایل تجربیات مدون آموزشی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی

فایل تجربیات مدون آموزشی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی

 تجربیات مدون آموزشی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان  مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی   جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درس

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده .............................................................................................................. ...1

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مسئله : توصیف وضعیت موجود............................................................. 11

گردآوری اطلاعات ( شواهد 1 ).................................................................... 22

تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................... 25

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها.......................................... 25

توصیف وضعیت مطلوب ( شواهد 2 ).......................................................... 30

گزارش نهایی و نتیجه گیری.......................................................................... 33

پیشنهادات........................................................................................................ 34

منابع و مآخذ.................................................................................................... 36چکیده

اینجانب ……..  با میزان تحصیلات ……. در رشته ی …….. و ……… سابقه ی خدمت، در سال تحصیلی ……… با سمت دبیر ادبیّات فارسی در هنرستان حاج قاسم عاشوری واقع در شهرستان علی آبادکتول مشغول به خدمت بودم.

من در این تحقیق روش هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را  جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم.

از آنجایی که می دانید در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه ی اطّلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّیّت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهده ی دانش آموزان گذاشته می­شود که با مشارکت مستقیم خود به فرآیند یادگیری شکل می­دهند و شیوه های تفکّر کردن را تمرین می­کنند. که این عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.

در نتیجه ی این عمل اقدام پژوهی ، بسیاری از مشکلات و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات فارسی را شناسایی و به بهبود آن ها می پردازم.


فایل تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

فایل تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

فایل تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

 تجربیات مدون آموزشی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس  • حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

                پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

چکیده ................................................................................................................. 6

مقدمه ............................................................................................................... ...7

اهداف ................................................................................................................. 8

توصیف وضعیت موجود..................................................................................... 10

گردآوری اطلاعات ( شواهد اول )..................................................................... 11

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 11

خلاصه یافته های اولیه........................................................................................ 11

چگونگی ایجادراه حلها...................................................................................... 12

گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم ).................................................................... 15

نتیجه گیری........................................................................................................ 17

منابع و پيشينههاي مورد استفاده......................................................................... 19

                حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

چکیده................................................................................................................ 21

مقدمه ............................................................................................................. ...22

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود .............................................................. 25

گردآوری اطلاعات شواهد 1............................................................................. 26

تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 28

چگونگی اجرای راه حل ها............................................................................... 29

راه حل های انتخابی ......................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................................................ 33

اعتباربخشی....................................................................................................... 35

نتایج.................................................................................................................. 36

نتیجه گیری....................................................................................................... 37

منابع.................................................................................................................. 38


فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود اضطراب املا نویسی ازطریق شیوه های املاء نویسی

 تجربیات مدون آموزشی  • چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟ بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 37

 

 

 

 

فهرست مطالب

   چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟

چکیده ..................................................................................................................................................... ...7

مقدمه ...................................................................................................................................................... ...8

بیان وضعیت ............................................................................................................................................ 9

اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................................................... 10

پیشینه ...................................................................................................................................................... 12

جمع آوری اطلاعات 1...................................................................................................................... 14

راه حل موقت........................................................................................................................................ 16

اجرای راه حل موقت.......................................................................................................................... 17

جمع آوری اطلاعات 2...................................................................................................................... 17

بررسی میزان موفقیت.......................................................................................................................... 18

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 19

پیشنهادات............................................................................................................................................... 21

منابع و مآخذ.......................................................................................................................................... 24

          بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

مقدمه : توصیف وضع موجود........................................................................................................ ...26

گردآوری  شواهد 1............................................................................................................................. 27

خلاصه یافته های اولیه....................................................................................................................... 28

راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی....................................................................................... 32

چگونگی اجرای راه های جدید....................................................................................................... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................................................................................ 34

نتایج...................................................................................................................... 35

نتیجه گیری................................................................................................... 36

منابع................................................................................................................... 37
فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان  پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

بیان مسأله....................................... ..5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )........................ 8

اهداف تحقیق....................................... 10

گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل ها      11

پیشینه و یافته های دیگران......................... 15

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات ........... 22

راه حل های پیشنهادی .............................. 23

انتخاب راه حل ها ................................. 29

اعتباربخشی به راه حل ها .......................... 31

پیشنهادها و راهکارها.............................. 38

فهرست منابع ...................................... 41

 چکیده

     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانشآموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد. اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد ! از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانشآموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانشآموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.

واژگان کلیدی : دانش آموزان پایه اول- قرآن علاقه مندی


فایل تجربیات آموزشی ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس

فایل تجربیات آموزشی ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس

فایل تجربیات آموزشی ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس

 تجربیات آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 40

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

             

چکیده.................................................................................................................. 1

مقدمه  : بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود............................................ ...3

یافته های علمی................................................................................................. 6

پیشینه ی تحقیق............................................................................................... 18

گردآوری اطلاعات شواهد1............................................................................. 20

تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل.......................................................... 23

انتخاب راه حل موقتی و اجرای نظارت بر آن........................................... 32

گردآوری اطلاعات شواهد2........................................................................... 33

ارزشیابی ونتیجه گیری و پیشنهاد................................................................. 35

منابع.................................................................................................................. 36چکیده

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.


فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن

فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن

فایل تجربیات مدون آموزشی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس حرفه و فن

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزانم رابه  یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 45

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده .............................................................................................................. ..2

مقدمه : توصیف وضعیت موجود ..................................................................... 4

اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................ 7

پرسش های پژوهش....................................................................................... 8

تعریف یادگیری.................................................................................................. 9

ضرورت تحول در روشهای تدریس........................................................ 26

روش و چگونگی تحول در روشهای تدریس.............................................. 28

عوامل یادگیری دانش آموزان...................................................................... 30

راهنمایی........................................................................................................... 31

ضرورت و اهمیت آموزش حرفه و فن ................................................... 34

پیشینه تحقیق.................................................................................................. 36

شواهد 1........................................................................................................... 40

تجزیه و تحلیل................................................................................................. 42

شواهد2............................................................................................................ 43

راه حل ............................................................................................................ 42

منابع ................................................................................................................ 43چکیده

     یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی  موضوع روش های یاد دهی- یاد گیری است.  اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده،  به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا میکند.  اما انتخاب روش های تدریس اغلب تحت الشعاع خواست و تواناییهای معلمین قرار میگیرد. بسیاری از  معلمین متأسفانه آموزش را تکثیر دانش می دانند و به خلاقیت اهمیت نمی دهند و به دانش آموزی که محفوظاتش خوب باشد، توجه بیشتری میکنند و خود را تنها فرمانده کلاس میدانند اما در این میان معلمین آگاهی نیز هستند که فرا گیرندگان را افرادی صاحب فکر میدانند و برای بروز خلاقیت آموزش میدهند و از کلیه امکانات وابزارها برای آسانترکردن یاد گیری کمک میگیرند0

انگیزه یکی دیگر از عناصراصلی در فرایند یادگیری به شمارمی رود. معلم به عنوان رکن آموزش میتواند برای ایجاد  انگیزه از راهکارها و برنامه های متنوعی بهره ببرد و فراگیران خودرا بسوی هدف های مطلوب آموزش رهنمون سازد.

امروزه به روشهای  فعال تدریس که  دستاوردهای مفیدی در یادگیری می باشند تاکید بیشتری میشود و کسی که در موقعیت تعلیم وآموزش قرار می گیرد باید به این نکته مهم توجه کند. بیش از این که گفتارهای اودر مخاطب تاثیرداشته باشد، رفتارومنش او موثر است. درسیره پیامبر(ص) به چه عاملی مردم جذب می شدند؟در قرآن آمده است:

اگر تو تندخوبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند معلم بایدجذاب باشدکه یکی از عوامل جذابیت نرم خویی است یکی ازنکاتی که معلمان باید توجه کنند ویژگی های شخصیتی است.انضباط ونظم عمومی باعث علاقه دانش اموزان به درس می شود. توجه به ویژگی های شخصیتی دانش اموزخیلی مهم است که باید به ان پی برد.ارتباط دادن مسایل آموزشی به زندگی دانش اموز ازنکات قابل توجه درمسیر معلمی است این اموزش باید


فایل تجربیـات مـدون آموزشی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان

فایل تجربیـات مـدون آموزشی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان

فایل تجربیـات مـدون آموزشی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان

 تجــــــربیـات مـدون آموزشـــــــــــی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان ( رفع مشکل پرخاشـــــگری یکـــی از  دانش آموزان مقطع متوسطه با ورزش 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

 

چکیده...................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................................................... 3

طرح  مساله............................................................................................................. 8

پیشینه تحقیق........................................................................................................... 9

توصیف وضعیت موجود..................................................................................... 10

گردآوری اطلاعات (شواهد 1 ).......................................................................... 13

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها............................................................................. 16

ارائه ی راه حل های مناسب............................................................................... 19

چگونگی اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی............................................ 21

راه حل انتخابی..................................................................................................... 24

اجرای بهترین راه حل.......................................................................................... 24

گردآوری اطلاعات (2)........................................................................................ 25

ارزیابی نتایج......................................................................................................... 27

نتیجه گیری (گزارش نهایی)................................................................................ 28

پیشنهادها............................................................................................................... 33

فهرست منابع ....................................................................................................... 36

ضمایم .................................................................................................................. 37چکیده

پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است برای رفع این مشکل به جمع آوری اطلاعات و شواهد از راههای مختلف از جمله همکاری از همکاران ، خانواده ها ، مسئولین و مشاور و ورزشهای مختلف پرداختم پس از بررسی راههای مختلف راه مناسب را انتخاب و در کلاس اجرا کردم .

در مدتی که مشغول  به تدریس بودم ، همواره دوست داشتم ، در کنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم و به بهداشت روانی و ایجاد محیطی سالم و پر نشاط و به دور از عوامل مختلفی که باعث ایجاد اختلال در روند کارم می شدند توجه داشتم و با استفاده از روشهای مؤثر و مفید به رفع عوامل مشکل زا پرداخته ام در اینجا نیز در کلاس با مشکلی رو به رو شده ام که باعث ایجاد اختلال و بی نظمی و ناآرامی در کلاس و مزاحمت جهت ادامه کارم شده است که آن مشکل وجود یک نفر دانش آموز پرخاشگر در کلاسم بود که در زنگ ورزش خیلی کارم را سخت کرده بود در نتیجه تصمیم به رفع این مشکل و تغییر در وضعیت نامطلوبی که در کلاس به وجود آمده بود گرفتم .

در ابتدا در وقتهای آزاد بصورت شخصی و صمیمانه با او گفتگو کرده و سعی در شناخت رفتارش کردم و دریافتم که ریشه اصلی پرخاشگری و استرس در خانواده است چون خانواده ای بودند که کاری به ورزش نداشتند و شغل پدر و ارتباط عاطفی والدین با فرزند تأثیر معنی داری بر وضعیت پرخاشگری و باورهای هنجاری دانش آموز درباره پرخاشگری داشت . پس از مشورت با دیگر دبیران و اطلاع از اتفاق نظر آنان با بنده جلسات خصوصی با حضور مدیر مدرسه و ولی دانش آموز برگزار شد که طی این


فایل تجـربیات مدون آموزشی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم ؟

فایل تجـربیات مدون آموزشی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم ؟

فایل تجـربیات مدون آموزشی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم ؟

 تجـربیات مدون آموزشی   چگونه كلاس تاريخ را  با نشاط  و جذاب کردم ؟ چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری  درس تاریخ کمک کنم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 44

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

                چگونه توانستم کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟

چکیده ........................................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................... ...2

بیان مساله ................................................................................... 4

تعريف و تبيين واژههاي كليدي.......................................................... 8

روش گردآوري اطلاعات...................................................................... 9

ارزيابي نتايج.................................................................................. 17

بيان محدوديتها............................................................................... 21

ارائه پیشنهادات.............................................................................. 22

منابع و پيشينههاي مورد استفاده....................................................... 23

                چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

چکیده............................................................................................. 25

مقدمه .......................................................................................... ...26

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود ...................................................... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 1.................................................................... 35

اجرای راه حل ..................................................................................... 36

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................... 37

نتیجه گیری و تاثیر اقدام ...................................................................... 38

پیشنهادات........................................................................................... 39

موانع ومحدودیتها.................................................................................. 39

منابع.................................................................................................... 40چکیده

از زماني كه به تدريس درس تاريخپرداختم، متوجه عدم علاقه و توجه برخي از دانشآموزان به كلاس شدهام؛ كه از درس، كتاب و معلم گريزان و بيشتر سعي دارند كه خودشان بصورت مستقل و بدون اتكا به معلم درس را فرا بگيرند. اين وضعيت چندان براي من و كلاس خوش آيند نبود بنابراين تصميم گرفتم تا آنجا كه ميتوانم وضعيت نامطلوب را دچار تغيير و تحول نموده و كلاسم را از هر لحاظ داراي شور و نشاط كافي نمايم.

نتيجهاي كه در نهايت پس از به كار بردن راه حلهاي مختلف براي اينجانب عايد شده، شور و نشاط و علاقه به درس، همراه با فعاليت دانشآموزان در كلاس بوده است. كه اين مسئله برايم ارزش زيادي داشته است.

از ديگر مواردي كه بايد به آن اشاره شود كسب موفقيت دانشآموزان در آزمونهاي مستمر و پاياني بود.

شركت همگي دانشآموزان به صورت داوطلبانه در پرسشهاي كلاسي، انجام برخي تكاليف محوله و رقابت سالم در بين آنها از ديگر مواردي است كه از كنار آن نميتوان به سادگي گذشت.

در نشستها و گفتگوهايي كه با همكاران مختلف داشتهام، در استفاده از راهحلهاي مذكور، بيشتر تشويق ميشدم.


فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

 تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا به كار عملي چگونه بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 47

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

                تقویت انشا و املا به کار عملی

چکیده ................................................................................................................ 2

مقدمه ................................................................................................................ ..3

تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................. 4

چگونگی اجرای راه جدید.............................................................................. 10

گردآوري اطلاعات ( شواهد 2 )..................................................................... 12

نتیجه گیری........................................................................................................ 14

منابع................................................................................................................... 15

                           چگونه مشکل بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

چکیده............................................................................................................... 17

مقدمه ............................................................................................................. ...18

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود .......................................................... 19

پیشینه تحقیق..................................................................................................... 20

یافته های علمی ............................................................................................... 22

گردآوری اطلاعات شواهد 1........................................................................... 31

تجزیه و تحلیل ............................................................................................... 34

گردآوری اطلاعات شواهد 2.......................................................................... 37

اعتبارسنجی....................................................................................................... 42

پیشنهاد.............................................................................................................. 42

منابع.................................................................................................................. 43


فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت

فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت

فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت

 عنوان تجربیات مدون شده : چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان را جهت شرکت  در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده.................................................................... 1

مقدمه ................................................................... 4

بیان مساله............................................................. ..8

اهمیت و ضرورت......................................................... 9

شواهد 1................................................................. 10

جمع آوری اطلاعات...................................................... 13

انتخاب راه حل........................................................... 24

اعتبار بخشی راه حل ها.................................................. 29

اجرای راه حل یا را حل ها................................................ 30

توصیف وضعیت مطلوب................................................. 34

گردآوری اطلاعات  ( شواهد 2 ).......................................... 34

فهرست منابع .......................................................... 36

چکیده

با توجه به مراحلی که اجراکردم و براساس مشاهداتم ازوضعیت روحی دانش آموزان وحضورشان در نماز، به این نتایج دست یافتم:

دانش آموزان بدون اکراه ، در وقت مقرر اقدام به گرفتن وضوکرده و برای نماز آماده می شوند.

آنان بدون کمرویی ،اشکالاتی را که با آن مواجه می شوند ، می پرسند.

میزان مشارکتشان در آماده کردن محل نماز ،نشان از علاقه ی آنان داردشمارش دانش آموزان در هنگام نماز خواندن نشان از افزایش تعداد شرکت کنندگان دارد

تمام همکاران در این پژوهش بیان نمودند که این موفقیت بر اساس کارهایی بوده که با هم انجام داده بودیم خوشحال بودند ومرا تشویق به ادامه ی کارها یی نظیر این کار نمودند ودرخواست کردند نسخه ای از کارم را در اختیار شان قرار دهم . اولیاء نیز بیان داشتند که فرزند انشان به نماز اهمیت می دهند ، والدین می گفتند : هر جای نماز و یا وضو اشتباه می کنیم ،اشتباه ما را گوشزد کرده و اصلاح می نمایند .

با تلاش مداومی که در طول حدود 4 ماه داشتم ، توانستم با کمک همکارانم با گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها اقداماتی انجام دهم که نتیجه ی آنان به این شرح است :


فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی  بالفعل کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 45

 

 

 

 

فهرست مطالب

             

چکیده ............................... 1

مقدمه ............................ ...2

بیان مساله .......................... 4

تعریف واژگان و مفاهیم............... 7

انشا چیست؟ .......................... 8

پیشینه علمی........................ 12

گردآوری اطلاعات شواهد 1............. 31

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن...... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............. 36

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار  37

نتیجه گیری.......................... 39

پیشنهادات........................... 40

منابع............................... 41

 چکیده

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت.

در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد :

 • دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند.
 • اكثر فراگيران در درس انشا فعال شدند.
 • كلاس ها براي معلمان ديگر خسته كننده و ملال آورنبود.
 • در ميان دانش اموزان و معلمان بيشتر شد.
 • اين شكل كار زمينه هاي رشد اجتماعي فراگيران را نيز فراهم مي سازد
 • انسان هاي متفكر و خلاق و نقاد را به بار مي آورد.
 • عادت به مطالعه و بررسي و تحقيق را را نيز فراهم مي سازد.
 • گنجينه لغات فراگيران افزايش مي يابد.
 • افزون بر نگارش ، مهارت سخن گفتن بسياري از آنها بهبود خواهد يافت.
 • خلاقيت فراگيران را افزايش یافت.

 


فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری

فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری

فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری

 تجربیات مدون آموزشی ( ویژه ارتقاء به رتبه خبره )  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 43

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده..................................................................................................................... 1

مقدمه...................................................................................................................... 2

بیوگرافی................................................................................................................ 4

بیان مساله............................................................................................................ 6

فناوری اطلاعات وارتباطات........................................................................... 10

مفهوم سواد اطلاعاتی....................................................................................... 15

نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی              20

کاربرد فناوری اطلاعات................................................................................... 22

موانع و مشکلات............................................................................................... 28

محدودیت ها....................................................................................................... 32

توصیه ها و راهکارها...................................................................................... 34

نتیجه گیری ....................................................................................................... 35

فهرست منابع .................................................................................................... 37

 چکیده                                  

     در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحولات بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومی است.در این مقاله سعی شده است نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی بررسی شود و نیز مزیتها،  موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و توصیه ها و راهکار ها نیز بیان شده است.


فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

 تجــربیات مدون آموزشی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان کردرهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم چگونه مي توانم رفتارهای ناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

                 چگونه می توانیم میزان شادابی را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی حاج محمد کر              

               درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

چکیده .......................................................................................................................................................... 2

مقدمه ........................................................................................................................................................ ...3

توصیف وضعیت موجود .......................................................................................................................... ...4

بیان مساله ..................................................................................................................................................... 4

شواهد 1........................................................................................................................................................ 4

یافته های علمی............................................................................................................................................. 6

پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 10

جمع آوری اطلاعات.................................................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل............................................................................................................................................ 14

شواهد 2..................................................................................................................................................... 18

نتیجه گیری................................................................................................................................................. 18

                 چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

چکیده........................................................................................................................................................ 21

مقدمه ...................................................................................................................................................... ...22

توصیف وضعیت موجود ........................................................................................................................... 23

تعریف واژگان............................................................................................................................................ 24

گردآوری اطلاعات شواهد 1..................................................................................................................... 25

یافته های علمی.......................................................................................................................................... 28

پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................. 36

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................ 36

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي..................................................................................................... 38

اعتباربخشی راه حل................................................................................................................................... 40

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................................................................... 41

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار.................................................................................................. 41

پیسنهادات.................................................................................................................................................. 42

منابع............................................................................................................................................................ 43
فایل تجربیات مدون آموزشی عربی پایه دوم متوسطه در مورد افت درسی دانش آموزان

فایل تجربیات مدون آموزشی عربی پایه دوم متوسطه در مورد افت درسی دانش آموزان

فایل تجربیات مدون آموزشی عربی پایه دوم متوسطه در مورد افت درسی دانش آموزان

 تجربیات مدون آموزشی چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟

فرمت فابل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ...................................... 1

مقدمه ................................... ...2

توصیف وضعیت موجود....................... 12

زمینه های پیدایش مساله............... 13

اهمیت پژوهش............................. 26

اهداف تحقیق............................. 28

تعریف عملیاتی........................... 29

روش جمع آوری اطلاعات................... 30

پیشنهادات................................ 35

منابع...................................... 36چکیده:

افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است،  اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است

 دراین پژوهش که در مدرسه متوسطه ومقطع دوم متوسطه در درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولیاء مورد بررسی قرارگرفته است .

ارتباط نزدیکی بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.

مشارکت دانش آموزان در تدریس ها به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند.

انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می کاهد.

عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.

استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

کلید واژه : عربی دوم متوسطه افت درسی


فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

دنلود عنوان تجربیات مدون آموزشی : افزایش علاقه مندی  دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی 17 شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:42

 

 

 

 

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله.......................................................................................................... 7

اهداف تحقیق.................................................................................................... 9

توصیف وضع موجود(شواهد 1)................................................................ 10

گردآوری داده ها جهت شناسایی............................................................... 14

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.................................................................. 18

ادبیات موضوع................................................................................................ 21

راه حل های پیشنهادی.................................................................................. 24

انتخاب راه حل ها......................................................................................... 27

اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی......................................................... 29

اجرای راه حل های انتخابی......................................................................... 29

اصلاح ، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها.................................... 31

توصیف وضع مطلوب.................................................................................. 32

نتیجه گیری...................................................................................................... 34

پیشنهادها و راه کارها .................................................................................. 36

منابع................................................................................................................. 38

 

  چکیده:

 تحقیق حاضر در سال تحصیلی  …… در پایه سوم مدرسه راهنمایی ….. واقع در شهرستان ……… و با فراوانی 28 نفر دانش اموز انجام شده است .مساله ی مورد نظر بی علاقگی و کم کاری دانش آموزان در آموزش و یاد گیری واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیسی بوده و هدف از انجام این پژ و هش ،افزایش میزان علاقه  مندی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی یاد شده به درس زبان انگلیسی و یادگیری درک مفاهیم آن بوده است.

بر این اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش های علمی از منابع گوناگون تحقیق مانند : مدیر، همکاران، دانش آموزان، کتابها ، مجلات و اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت.سپس به انتخاب چندین راه کار عملی از میان راه حل های پیشنهادی پرداخته و پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش ، به اجرای آنها اقدام نمود که عبارت بودند از: استفاده از فلش کارت ها همرا با تصاویر ،اجرای نمایش متون انگلیسی کتاب درسی ،تکرار و تمرین واژ ه ها در قالب متن های مختلف . لازم به ذکر است ، بعد از اجرای راه حل های فوق ، پژوهشگر توانست تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به خواندن


فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

 تجربیات مدون آموزشی من چگونه توانستم خط نوشتاری دانش آموزم را بهبود بخشم؟  • چگونه توانستم ضعف تعدادی از دانش آموزان را در درس ریاضی کاهش بدهم 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

چکیده........................................................................................ 2

مقدمه.......................................................................................... 3

پیشینه ی تحقیق............................................................................. 10

گرداوری اطلاعات (شواهد1)................................................................. 14

تجزیه و تحلیل................................................................................ 15

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ............................................................ 20

گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 ).............................................................. 21

ارزش تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ............................................... 23

پیشنهادات..................................................................................... 24

فهرست منابع .................................................................................. 25

چگونه توانستم  ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را  در درس ریاضی کاهش بدم

مقدمه : توصیف وضعیت موجود............................................................... 27

گردآوری اطلاعات (شواهد 1)................................................................... 28

خلاصه یافته های اولیه........................................................................ 28

چگونگی اجرای راه های جدید................................................................. 33

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 )................................................................... 34

نتایج................................................................................................ 35

نتیجه گیری .......................................................................................................... 36

فهرست منابع 37


فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد اختلال در املا نویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد اختلال در املا نویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد اختلال در املا نویسی

 تجربیات مدون آموزشی با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟

فرمت فایل: ورد 

تعداد صفحات: 40

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

چکیده....................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت بیان مسأله.................................................................................. 12

وضعیت مطلوب....................................................................................................... 14

بیان وضعیت موجود ............................................................................................... 15

گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1 )  ............................................................................ 17

تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................... 22

انتخاب راه جدید به صورت موقتی.......................................................................... 25

انتخاب راه حل پیشنهادی ..................................................................................... 26

گرد آوری شواهد 2................................................................................................. 30

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ...................................................... 31

پیشنهادات ........................................................................................................... 34

فهرست منابع ....................................................................................................... 35

 

 

 

 چکیده

در این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس دیکته نویسی دانشآموزی به نام مینا که در پایه اول مشغول به تحصیل است ، می باشدبا بررسی علل و علائم ضعف دیکتهنویسی در دانشآموز متوجه شدم مشکل دانشآموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بیدقتی او میباشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه کردم که با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود دیکته دانشآموز مشاهده نمودم  ومتوجه شدم که کارهای انجام گرفته توانسته است تا حدود زیادی ازتکرار اشتباهات مکرر وی دردیکته  و سایر درسها جلو گیری داشته باشد به طوری که : خود دانشآموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل دیکته نویسی دانشآموز ابراز خرسندی نمودند .

 در این زمینه جهت برخورد با مشکلات دیکته نویسی دانشآموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.

لازم به توضیح است که این دانش آموز رادر تاریخ 21 فروردین ماه 91  در حالی که اصلا هیچ یک از مطالب درسی را یاد نگرفته بود، با دنیایی از بی قراری و پرخاشگری به خانه ی من آوردند و من با لطف خداوند، همکاری بی دریغ والدین و خود دانش آموز توانستم تنها در مدت 45 روز سال او ل ابتدایی را به او بیاموزم.


فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

 تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

مطالب

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

بیان مساله.......................................................................................................... 3

اهداف تحقیق.................................................................................................... 4

ضرورت واهمیت............................................................................................. 4

تعاریف عملیاتی............................................................................................... 6

ادبیات و پیشینه تحقیق.................................................................................... 7

چند پیشنهاد برای کودکان کمرو................................................................ 33

روش تحقیق................................................................................................... 35

تجزیه و تحلیل نتایج..................................................................................... 36

پیشنهادات....................................................................................................... 37

منابع................................................................................................................. 38چکیده

    کودکان سرمايه های ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند . آموزش و پرورش در دوره ی کودکی که زمان شکل گيری شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيری از بروز مشکلات آينده فرد در جامعه را بنا می نهد ، و سپس حرکت مملکت را مشخص می سازد . توجه به مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان باعث پيشرفت و ترقی جامعه می شود ، و غفلت در رفع مشکلات آنان ، خسارات جبران ناپذيری به بار می آورد.

   از اين رو سرمايه گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه از حساس ترين و مهمترين وظايف مسئولان جامعه است ، و بايد از اولويت ويژه ای برخوردار باشد.(عبدالله شفيع آبادی-1372-1)

واژگان کلیدی : دانش آموز معلم - کمرویی پیشرفت


فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

 تجربیات مدون آموزشی  چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 47

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ..................................... 1

مقدمه ................................... ...2

تعاریف و مفاهیم........................... 4

ابزارهای اطلاعاتی......................... 19

پیشینه تحقیق ............................ 19

یافته های علمی........................... 24

تجزیه و تحلیل............................ 29

ارائه راه حل های موقت................... 30

شواهد ۲................................... 40

پیشنهادات................................. 42

منابع...................................... 43

 

 چکیده

يکي از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي بايست کار ياددهييادگيري  را به پيش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهاي چند پايه است . در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل مي شوند . تنوع پايه هاي تحصيلي ، کوچک بودن محيط کلاس ، نبود مواد آموزشي و تجهيزات آموزشي و پرورشي از جمله مشکلات و شرايطي است که در اين گونه محيط هاي آموزشي حکم فرماست و با وجود اين شرايط انتظار مي رود که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملکرد آموزشي معلم و فرايند يادگيري در اين مدارس همانند ساير مدارس به پيش برود .

واژگان کلیدی : پایه ابتدایی چند پایه یادگیری پیشرفت تحصیلی


فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

 تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 40

 

 

 

 

چکیده.................................. 1

مقدمه.................................. 3

اهمیت و ضرورت بیان مسأله.............. 12

وضعیت مطلوب........................... 15

بیان وضعیت موجود ..................... 16

گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1 )  ......... 18

تجزیه و تحلیل داده ها................. 23

انتخاب راه جدید به صورت موقتی......... 26

انتخاب راه حل پیشنهادی ............... 27

گرد آوری شواهد 2...................... 31

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن 32

پیشنهادات ............................ 34

فهرست منابع .......................... 36

 

 

 

 چکیده

این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس املا نویسی یکی از دانش آموزان پایه اول  می باشدبا بررسی علل و علائم ضعف املانویسی در دانشآموز متوجه شدم مشکل دانشآموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بیدقتی او میباشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه کردم که با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود املا دانشآموز مشاهده نمودم  ومتوجه شدم که کارهای انجام گرفته توانسته است تا حدود زیادی ازتکرار اشتباهات مکرر وی دراملا  و سایر درسها جلو گیری داشته باشد به طوری که : خود دانشآموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل املا نویسی دانشآموز ابراز خرسندی نمودند .

 در این زمینه جهت برخورد با مشکلات املا نویسی دانشآموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.

این دانش آموز به لطف خداوند امسال مشکلاتش بسیار کم شده است، با دوستان و سایر همکلاسی هایش ارتباط برقرار می کند . مفاهیم و مطالب درسی را بهتر می آموزد و می توانم بگویم یکی از موفق ترین عرصه های کاری من در طول سنوات خدمتم همین کار و آموزش این دانش آموز بوده است


فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

 تجــــــربیـات مـدون آموزشـــــی راهکارهای علاقه مند کــــردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

 

چکیده............................................................................................ 5

مقدمه ............................................................................................ 7

توصیف وضع موجود ................................................................ 9

گرد آوری  شواهد 1................................................................... 12

پیشینه تحقیق............................................................................ 16

اهداف تحقیق.............................................................................. 17

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه.................................... 23

انتخاب واجرای راه حل.............................................................. 24

توصیف وضعیت مطلوب ( شواهد 2 )...................................... 32

نتیجه گیری................................................................................ 34

پیشنهادات.................................................................................. 36

فهرست منابع ............................................................................ 37

 

 چکیده       

اینجانب ……….. ، معلم پایه دوم ابتدایی ، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم آموزش ابتدایی ، مدت ……… است که در مدارس سطح شهر و روستای شهرستان  علی ….. به شغل شریف آموزگاری مشغول هستم. در سال تحصیلی 92-91 در مدرسه ……. واقع در شهرستان ………….. خدمت کردم .  

با توجه به اهمیت درس ریاضی عدم­ علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی یادگیری شده،وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده و به سرزنش و تحقیر دانشآموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روان­شان را نیز به مخاطره میاندازد ،از این رو، و بر اساس وظیفه­ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانشآموزانم دارم، سعی میکنم در صدد رفع این مشکل برایمتصمیم گرفتم ابتدا علل بیعلاقهگی آنان  را نسبت به درس ریاضی ریشه­یابی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزم. انگیزه­ی من به عنوان آموزگار پایه دوم ابتدایی این بود که با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده پرداخته و هم­چنین با بهره­مندی از روشهای گوناگون، تجربیات و راه­کارهای ابتکاری، علاوه بر ایجاد و افزایش علاقهمندی آنان به درس ریاضی، مهارتهایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنم و همچنین روشها و طرحهای مناسبی را جهت علاقهمندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره فراهم نمایم

واژگان کلیدی : دانش آموز- پایه دوم ابتدایی ریاضی علاقه


فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس

فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس

فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس

 تجربیات مدون آموزشی ( ویژه ارتقاء شغلی عالی ) چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات  در دانش آموزم نهادینه کردم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

فهرست مطالب

               

چکیده .......................................................................... 6

مقدمه ........................................................................ ...8

تعاریف واژگان ................................................................. 9

معرفی خود.................................................................... 10

توصیف وضعیت موجود........................................................ 10

بيان اهميت و ضرورت مسئله................................................. 12

گردآوری اطلاعات ( شواهد اول ).......................................... 13

تجزیه و تحلیل داده ها........................................................ 14

انتخاب راه جدید موقتی..................................................... 15

اجرای راه جدید موقتی..................................................... 16

پیشینه تحقیق.................................................................. 18

یافته های علمی............................................................... 20

گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم )......................................... 35

نتیجه گیری................................................................... 37

منابع.......................................................................... 38

 

 

  چكيده

در این تحقیق که اینجانب در مورد اعتماد به نفس و خود باوری و مقابله با کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدی در کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنین  در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .


فایل تجربیات مدون اول ابتدایی چگونه توانستم رفتارهای نادرست دانش آموز را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟

فایل تجربیات مدون اول ابتدایی چگونه توانستم رفتارهای نادرست دانش آموز را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟

فایل تجربیات مدون اول ابتدایی چگونه توانستم رفتارهای نادرست دانش آموز را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم  رفتارهای نادرست  و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

 

چکیده ...............................................................................................................................  1

مقدمه ................................................................................................................................. 2

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله  ........................................................................ 3   

گرد آوري اطلاعات ( شواهد ا )  ........................................................................................ 6

تجزيه و تحليل وتفسيرها ................................................................................................... 11

انتخاب راه جدید به صورت موقّت ................................................................................... 16

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن  ................................................................................... 23

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2) ........................................................................................ 33       ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار ............................................................................36   

ارائه راهکارها  ................................................................................................................. 37

منابع ................................................................................................................................ 38چکیده

اینجانب ساره…………، معلم پایه اول ابتدایی با مدرک تحصیلی ……………. مدت ………… است که مشغول تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک می باشم . در سال جاری در دبستان …….. واقع در ………………………. دوران خدمت خود را گذراندم .

در کلاس من دانش آموزی به نام محمد بود که اصالتا سیستانی بود و مدت کمی هم بود که بخاطر کار پدر خود به شمال مهاجرت کرده بودند . متاسفانه این دانش آموز دچار بعضی اختلالات رفتاری ناشایست شده بود . از قبیل  شلوغي کردن ، مسخره كردن ديگران، اذيت دادن به ديگر دانش آموزان ،حسودی کردن ، تنبلي ،  بي حوصلگي ، فحش ، لجبازي ،سردرد بود.

در پایان با راهکارهایی که توسط خودم و همکاران اجرا شد توانستیم مشکل این دانش آموز را رفع نماییم . این راهکارها به شرح زیر است :

1- محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب كاهش اختلالات رفتاري مي شود.

2- توجه به موقع، محبت ، تقويت نكات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ديگران مي شود.

3- ايجاد انگيزه و ایجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و دیگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و رفتاری  فرد مي شود.

4- بین فرزندان نباید تبعیض قائل شد .

5- بهتر است برای شناسایی و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد .

6- بهتر است برای رفع مشکل ،  نظريه هاي علمي و تحقيقات گذشته مورد توجّه قرارگیرد . تا داراي اعتبار مي باشد.

کلید واژه : دانش آموز پایه اول رفتار ناشایست حسادت فحش


فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

 عنوان تجربیات مدون آموزشی :  چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 

 

 

 

چکیده...................................................................................................................... 6

مقدمه : توصیف وضعیت موجود.............................................................................. 7

گردآوری اطلاعات شواهد 1..................................................................................... 10

تجزیه و تحلیل........................................................................................................ 11

ارائه راه حل ............................................................................................................ 14

اجرای راه حل......................................................................................................... 14

گردآوری اطلاعات  ( شواهد 2 )............................................................................. 27

ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتباربخشی ............................................................... 30

نتیجه گیری .......................................................................................................... 32

پیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس جغرافیا.................................................... 34

کلام آخر................................................................................................................ 38

فهرست منابع ........................................................................................................ 39چکیده

یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش  رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود  مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.  این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود  مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین  بهره برداری ها را بنمایند.  با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان به درس جغرافیا 1و2 سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی  وتدوین نرم افزار جغرافیا به صورت powerpoint  و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس  درس حاضر شوند.  


فایل تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

فایل تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

فایل تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

 تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

چكيده

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .

در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس  سوم ابتدایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدودی  کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .


فایل تجربیات مدون تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر

فایل تجربیات مدون تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر

فایل تجربیات مدون تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر

 تجربیات مدون چگونه  با  تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 37

 

 

 

 

چکیده

انتزاعي بودن علم رياضيات امکان احساس مفاهيمش را دشوار  و در نتيجه آموزش و ياد گيري آن را سخت کرده است به طوري که روش هاي آموزشي خاصي را مي طلبد . روش هاي آموزشي در ابتدا بايد حالت کاربردي داشته باشند  تا دانش آموزان دوره ي ابتدايي  بتوانند  توانايي لازم براي درک آن ها را در خود ايجاد نمايند.  

شيوه ي آموزش براي رياضيات بخصوص در دوره ي ابتدايي بايد با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقي، تشويق او به پرسشگري و جستجو گري و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهاي امروزي رياضيات، از چار چوب موضوع هاي درسي اين علم    عدد و شکل هندسي  ) پا  فراتر گذاشته است ، مي توان مهارت هاي ذکر شده را  با نمونه هاي جدي  و آموزنده اي از کاربرد رياضيات تلفيق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان ياد داد .

 

 

 

مقدمه:

      يکي ازعواملي که در فرايند هاي ياد گيري و درنتيجه در وضعيت آموزش رياضي دردوره ي ابتدايي تاثيرمي گذارد ، روش هاي ياد دهي و ياد گيري اين درس است . امروزه سرعت رشد علم هر ثانيه افزايش مي يابد ، به همين جهت  ،  روش هاي آموزشي  متاثر از همين رشد و تحول تکنولوژي ،  همچنين تغيير سلايق ، نياز ها  و  انتظارات دانش آموزان تغيير مي کند  .  بنابراين در عصر امروز يک معلم  بايد  روش هاي آموختن  و تجربه کردن را به دانش آموزان ياد  دهد   نه اين که  به انتقال اطلاعات و روابط  بين خود  و آن ها بپردازد .  پس بايد روشهاي نوين و جديدي بر اين اساس پايه گذاري شود .  رياضيات ، علمي با مفاهيم ذهني و انتزاعي است ،  يعني بسياري از مفاهيم رياضي ،  تصوّر اتي از اشيا هستند  رياضيات ، علمي با مفاهيم ذهني و انتزاعي است ،  يعني بسياري از مفاهيم رياضي ،  تصوّر اتي از اشيا هستند  که ترجمان آن ها به همان صورت ذهني در دنياي واقعي ميسر نيست .  انتزاعي بودن علم رياضيات امکان احساس مفاهيمش را دشوار  و در نتيجه آموزش و ياد گيري آن را سخت کرده است به طوري که روش هاي آموزشي خاصي را مي طلبد . روش هاي آموزشي در ابتدا بايد حالت کاربردي داشته باشند  تا دانش آموزان دوره ي ابتدايي  بتوانند  توانايي لازم براي درک آن ها را در خود ايجاد نمايند.  با توجه به


فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

 تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموز فاطمه را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم  را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

 

 

 

چکید

ه

اینجانب       ، دارای مدرک فوق دیپلم ادبیات ، با      سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش در سال تحصیلی 92-91 بادانش آموزی به نام فاطمه تجری درمدرسه ابتدایی      آشنا شدم که این دانش آموزبه درس ریاضی گوش نمی دادوکتاب ودفترریاضی نداشت ودیربه مدرسه می آمدوانگیزه ای برای خواندن درس ریاضی نداشت وپس ازتحقیق ومشاهده وبررسی که

 توانستم بااستفاده ازروشهایی مانند1-صحبت باوالدین وآگاه ساختن ازاین مشکل دانش آموز2-دادن مسئولیت درکلاس ومدرسه 3-جابجایی کردن دانش آموزدرکلاس 4-تشویق به موقع 5-هدفمندکردن تکالیف خواسته شده ازدانش آموزان 6-تشویق انجام کارهای گروهی 7-مراجعه دانش آموز به مشاور مدرسه جهت راهنمایی آن8-متنوع کردن تدریس واستفاده ازروشهای نوین آموزشی9-بهادادن به دانش آموزدرکلاس ، او را به درس علاقمند کن

م.

کلید واژگان : ریاضی پایه دوم ابتدایی - انگیزه


فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی

فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی

فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی

 تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل  کمک آموزشی  برای دانش آموزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 51

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ........................................................ ...1

مقدمه ...................................................... 2

توصیف وضعبت موجود..................................................... 6

بیان مسائل......................................................... 8

شواهد 1........................................... 9

پیشینه تحقیق...................................................... 37

تحلیل و تفسیر داده ها............................................. 38

ارائه راه حل موقت................................................. 39

اجرای راه حل................................................................ 40

شواهد(2) ابزارهای اطلاعاتی......................................... 41

ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار.......................... 42

راهکارها وپیشنهادات................................................ 45

منابع و مآخذ.................................................... 48چکیده  

باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.

کلمات کلیدی : حرفه و فن خودرو- جذابیت


فایل نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

فایل نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

فایل نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

فرمت فابل: ورد

تعداد صفحات: 30

 

 

 

 

چکیده

روحیه و نشاط معلمی مانند دیگر مسائل تحت تاثیر عوامل متعددی است كه در صورت تجمیع این عوامل این روحیه و نشاط شكل می گیرد و می تواند موجبات جلوگیری از پیری معلم را فراهم كند. اهمیت نشاط معلم به نقش و تاثیر معلم در تربیت نسل آینده و ضرورت نشاط و شادابی در امر تعلیم و تربیت است. معلم بی نشاط و بی طراوت می تواند نسلی بی نشاط و بی طراوت بوجود آورد و مسئله ای كه باید در مركز توجه و برنامه ریزی آموزش و پرورش قرار گیرد، این است كه این دستگاه عظیم باید برای جلوگیری از پیری معلم و حفظ نشاط و شادابی او برنامه جامع، مستمر و متناسب با شرایط مختلف كشور داشته باشد.معلم و دستگاه های مسئول خود بیشترین تاثیر را در ایجاد روحیه و نشاط معلمی دارند و می توانند در ایجاد روحیه و نشاط معلمی در خود و همکاران تاثیرات قابل توجهی داشته باشند.

باید توجه داشته که معلم بی نشاط و بی طراوت می تواند نسلی بی نشاط و بی طراوت بوجود آورد و لذا تفاوت عمده در جدی گرفتن و جدی نگرفتن این مسئله در آموزش و پرورش است و موردی كه باید درصدر توجهات قرار گیرد این است كه این دستگاه عظیم باید برای جلوگیری از پیری معلم و حفظ نشاط و شادابی او برنامه جامع، مستمر و متناسب با شرایط مختلف كشور داشته باشد. بنا بر این ما در مقاله حاضر تصمیم داریم به نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی بپردازیم.

کلیدواژه :

معلم-دستگاه های مسئول-روحیه-نشاط

 

 

مقدمه

شادی در روان­شناسی، در حوزه «انگیزش و هیجان» بررسی، تحلیل و تعریف میشود. در تعریف «شادی» از دیدگاه روانشناختی باید گفت وقتی انسان به رضایتمندی و كامیابی و ارضای نیازهایش دست مییابد، احساس و هیجانی در وی ایجاد می­شود كه از آن به خوشحالی، شادی و خرسندی تعبیر و تعریف شده است. چگونگی ظهور آن نیز به عوامل متعددی وابسته است كه فرهنگ، تربیت، ملیت، مذهب و عوامل اجتماعی از آن جمله هستند.

به اعتقاد كارشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت عوامل پیرشدن روحیه معلمان عبارتند از:

 بی انگیزگی و نبود مشوق های كافی برای ایجاد انگیزه در معلمان

 عدم شایسته سالاری  در آموزش و پرورش

 ناعدالتی های اداری و تبعیض ها

 نداشتن امنیت مالی

 نبود برنامه برای ارتقا سطح علمی ، دینی و اخلاقی معلمان


فایل نقش معلم در رونق بخشی به مساجد

فایل نقش معلم در رونق بخشی به مساجد

فایل نقش معلم در رونق بخشی به مساجد

نقش معلم در رونق بخشی به مساجد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 25

 

 

 

 

چکیده

نيايش نياز دروني انسان است و بروز اين نياز نيز اجتناب ناپذير است. هنر مربيان و معلماني كه ميخواهند چنين رفتاري را به تناسب نيازمندي انسان در افراد فرهنگ سازي نمايند آن است كه زيباترين شكل و شيوه آموزش چنين رفتاري را متناسب با رغبتهاي فراگيران جستجو نموده و بر اساس آن اقدام نمايند.اگر معلمان بتوانند بسياري از رفتارهاي مطلوب از جمله شركت در مساجد و نماز جماعت را به طور غير مستقيم و يا ضمني از طريق بهره گيري از وجود الگوهاي رفتاري در نوجوانان به وجود آورند فوق العاده موثر و ارزشمند خواهد بود. در يادگيري ضمني و يا مشاهده اي به جهت آنكه يادگيرنده آگاهانه و داوطلبانه به موضوع يا رفتار خاصي دقت ميكند از نگرش مثبت و انگيزه قوي برخوردار است.معلمان و مربيان مدارس به مثابه الگوهاي مطلوب جوانان زماني ميتوانند توفيقات چشمگيري در پرورش يا تقويت احساس مذهبي و رفتارهاي ديني از جمله اقامه نماز در مساجد داشته باشند كه شخصيت مذهبي آنها براي جوانان بسيار دوست داشتني و محبوب باشد. معلمان متعهد و دلسوز و آشنا به مباني روان شناختي مذهبي سعي ميكنند در بيان يا ظهور هر انديشه و رفتار مذهبي احساس خوشايندي در قلوب پاك جوانان پديد آورند.حضور فعال مربيان به همراه جوانان در مساجد علاوه بر فضيلتهاي معنوي به تقويت اكتسابهاي آموزشگاهي نيز خواهد انجاميد و حضور چشمگير امام جماعت مسجد در مدرسه و گفت و گو با مربيان و دانش آموزان و احساس نزديكي و قرابت با ايشان به اين پيوند مقدس شكوه بيشتري ميبخشد. معلمان متعهد كه بهترين الگو براي جوانان ميباشند ميتوانند در كلاسهاي درسي خود در كنار تدريس درس مربوطه به آموزش مسائل مذهبي پرداخته و جوانان را نسبت به آنها آگاه و علاقه مند گردانند. از جمله اينكه براي آنها از اجر و پاداش و فوايد نماز جماعت در مسجد گفته و هم چنين براي ترغيب بيشتر جوانان به مسجد شرايط لازم را جهت آشنايي و ارتباط آنها با مساجد فراهم آورند و بعضاً ميتوانند فعاليتهاي مذهبي جوانان را در مساجد در دفتر نمره خود ثبت نموده و نمره اي خاص- جهت تشويق جوانان - به آنها اختصاص ميدهند.

مطرح كردن احاديث و روايات و تعريف خاطراتي از بزرگان در مورد نماز جماعت در مساجد  و معرفي كتبي در اين مورد به دانش آموزان ميتواند انگيزه جوانان را براي شركت در نماز جماعت و مساجد مضاعف كند.

در مقاله حاضر قصد داریم به نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز بپردازیم.


فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:10

 

 

 

 

چكیده

زمینه: در دنیای پرشتاب فنآوریهای نوین، فضای مجازی بهعنوان یك فرصت یا تهدید، دستاندرکاران تربیت نسل جوان را با چالشی بزرگ روبهرو كرده است. استفاده گسترده از این فنآوری و امكان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی و متنوع باعث به وجود آمدن بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی بهویژه در میان نوجوانان شده است. این مطالعه به دنبال بررسی مفهومشناسی فضای مجازی و استفاده از آن در ابعاد تربیتی - اسلامی آموزشوپرورش است.

روش كار: در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع كتابخانهای و اینترنتی درصدد بررسی و تبیین ابعاد گوناگون فضای مجازی و تربیت از حوزه تربیت اسلامی و روانشناختی به مفهومسازی تربیت در فضای مجازی و نقش آن بهعنوان ابزاری مهم در تأثیرگذاری میپردازد.

جمعبندی: تلقی انسان از جنبههای فرهنگی و آموزشی فنآوری، باعث ایجاد مؤلفههای كاركردی در حیات آموزشی و برنامهریزی صحیح برای استفاده بهینه از آن خواهد شد. درنتیجه، فنآوری فضای مجازی نهتنها بهعنوان یك سختافزار بلكه بهعنوان یك نرمافزار عمل كرده و عمق اثرگذاری آن افزون خواهد شد. حفظ و احیای اعتقادات و تربیت اسلامی نیاز به تبلیغ و اطلاعرسانی دارد كه میتوان از این فنآوری كمال بهره را برد. از طرفی فرهنگسازی برای رویارویی و بهرهوری بیشتر از فنآوریهای نوین را باید رأس برنامههای آموزشوپرورش قرار داد و فرهنگ درست استفاده كردن از امكانات فضای مجازی را به نوجوان و كودكان آموزش داد.

واژههای كلیدی: فضای مجازی، تربیت، فنآوری تربیت اسلامی، نوجوانان دبیرستانی.

مقدمه

سه ویژگی عمده در عصر حاضر وجود دارد که منشأ بروز چالشهایی برای تربیت است. ویژگی نخست در بعد فکری و فلسفی، ویژگی دوم در بعد اقتصادی و توسعهای و ویژگی سوم در بعد فنآوری ظهور یافته است. ویژگی سوم در عصر حاضر، در بعد فنآورانه بهویژه در رشد بیسابقه ارتباطات در شکل رایانهای آن آشکار شده است  این ویژگی عصر حاضر نیز برای تربیت، چالشبرانگیز است. هرچند ارتباطات فینفسه منفی نیست؛ اما مرزها را درمینوردد و افراد را در دنیایی بیمرز قرار میدهد؛ و این مسئله برای عموم نظامهای تربیتی و ازجمله تربیت اسلامی آموزشوپرورش، چالشبرانگیز است. از اینرو، تربیت عموماً با مرزگذاری تحقق مییابد. برخورد کلی تربیت اسلامی با این چالش به این صورت است که مهار درونی را در افراد ایجاد میکند. هنگامیکه در تلاطم ارتباطات نمیتوان محیط بیرونی را مهار نمود و مرزبندیهایی را شکل داد باید مهار درونی را در جریان تربیت افزایش داد؛ و با استفاده از فنآوریهای نوین به تبلیغ و توسعه تربیت اسلامی پرداخت


فایل برنامه سالانه ابتدایی

فایل برنامه سالانه ابتدایی

فایل برنامه سالانه ابتدایی

 برنامه سالانه ابتدایی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:44

 

 

 

 

اهدافدورهابتدايي

رأيصادرهدرششصدوچهلوهفتمينجلسهشورايعاليآموزشوپرورشمورخ79/2/29

در راستايرسالتو مأموريتآموزشو پرورشو جهتدهيبهرشد همهجانبهدانشآموزانبر پايهتعاليمو دستوراتدينمبيناسلام، اهدافدورهابتداييبهشرحزيرتعيينميشود. مديران، برنامهريزانو همهافراديكهدر تعليمو تربيتدانشآموزاننقشيبرعهدهدارند،مكلفند در برنامهريزيامور، سازماندهيفعاليتها و انجاموظايفمربوط بگونهاياقدامنمايند كهتاپاياندورهتحصيليدستيابيدانشآموزانبهاهدافتعيينشدهممكنباشد.(1)

اعتقادي‌ :

-1 اصولدينراميداندوبهآنمعتقد است‌ .

-2خداوندرادوستداردواورابهترينياوروكمكميداند.

-3 بازندگيانبياء اولوالعزمبهويژهنبياكرم) ومعصومينتاحدوديآشناستوآنانرادوستدارد.

-4 بامعنايمعاد آشناستو ميداند كهانساندركارهاييكهانجامميدهد نزد خداوندپاسخگواست‌.

-5 بهاولياء دين، بزرگانو شخصيتهاياسلامياحترامميگذارد.

-6 معنايتوليو تبريراميداند.

-7 قرآنرا از رو ميخواند و باترجمهبرخياز سورهها آشناييداشتهو از حفظ ميخواند.

-8 ترجمهبعضياز احاديثسادهراميداند.

-9 نمازرابهدرستيميخواند وبااحكامضروريمربوط بهنماز و روزهآشنا است‌ .

-10 نمازهايواجبرا با رغبتميخواند. (برايدختران‌)

-11 افراد محرمو نامحرمرا تشخيصميدهد واحكاممربوط را رعايتميكند.

-12 با مسائلمربوط بهسنتكليفو تقليد آشنا استو احكامرا در حد ضرورتميداند وبهآنعملميكند. (برايدختران‌)

-13 باحلالوحرامآشنا استواحكاممربوط رادرحد ضرورترعايتميكند.

-14 معنايامربهمعروفو نهياز منكر را ميداند.

-15 بهمجاهديندر راهخدا و شهداء احترامميگذارد.

-16 زمانها و مكانهايمقدسومهمراميشناسد.

-17 بهحضور در مسجد علاقهنشانميدهد و آدابآنرا ميداند.

اخلاقي‌:

-1 راستگو واميناست‌.

-2 مؤدبو مهرباناست‌.

-3 بهعهد خود پايبنداست‌ .