فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

فایل  تجربیات مدون آموزشی  افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان  پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

بیان مسأله....................................... ..5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )........................ 8

اهداف تحقیق....................................... 10

گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل ها      11

پیشینه و یافته های دیگران......................... 15

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات ........... 22

راه حل های پیشنهادی .............................. 23

انتخاب راه حل ها ................................. 29

اعتباربخشی به راه حل ها .......................... 31

پیشنهادها و راهکارها.............................. 38

فهرست منابع ...................................... 41

 چکیده

     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانشآموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانشآموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد. اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد ! از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانشآموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانشآموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.

واژگان کلیدی : دانش آموزان پایه اول- قرآن علاقه مندی