فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت

فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت

فایل  تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت  در نماز جماعت

 عنوان تجربیات مدون شده : چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان را جهت شرکت  در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده.................................................................... 1

مقدمه ................................................................... 4

بیان مساله............................................................. ..8

اهمیت و ضرورت......................................................... 9

شواهد 1................................................................. 10

جمع آوری اطلاعات...................................................... 13

انتخاب راه حل........................................................... 24

اعتبار بخشی راه حل ها.................................................. 29

اجرای راه حل یا را حل ها................................................ 30

توصیف وضعیت مطلوب................................................. 34

گردآوری اطلاعات  ( شواهد 2 ).......................................... 34

فهرست منابع .......................................................... 36

چکیده

با توجه به مراحلی که اجراکردم و براساس مشاهداتم ازوضعیت روحی دانش آموزان وحضورشان در نماز، به این نتایج دست یافتم:

دانش آموزان بدون اکراه ، در وقت مقرر اقدام به گرفتن وضوکرده و برای نماز آماده می شوند.

آنان بدون کمرویی ،اشکالاتی را که با آن مواجه می شوند ، می پرسند.

میزان مشارکتشان در آماده کردن محل نماز ،نشان از علاقه ی آنان داردشمارش دانش آموزان در هنگام نماز خواندن نشان از افزایش تعداد شرکت کنندگان دارد

تمام همکاران در این پژوهش بیان نمودند که این موفقیت بر اساس کارهایی بوده که با هم انجام داده بودیم خوشحال بودند ومرا تشویق به ادامه ی کارها یی نظیر این کار نمودند ودرخواست کردند نسخه ای از کارم را در اختیار شان قرار دهم . اولیاء نیز بیان داشتند که فرزند انشان به نماز اهمیت می دهند ، والدین می گفتند : هر جای نماز و یا وضو اشتباه می کنیم ،اشتباه ما را گوشزد کرده و اصلاح می نمایند .

با تلاش مداومی که در طول حدود 4 ماه داشتم ، توانستم با کمک همکارانم با گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها اقداماتی انجام دهم که نتیجه ی آنان به این شرح است :