فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد استعدادهای بالقوه دانش آموزان در زمینه انشانویسی

 تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی  بالفعل کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 45

 

 

 

 

فهرست مطالب

             

چکیده ............................... 1

مقدمه ............................ ...2

بیان مساله .......................... 4

تعریف واژگان و مفاهیم............... 7

انشا چیست؟ .......................... 8

پیشینه علمی........................ 12

گردآوری اطلاعات شواهد 1............. 31

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن...... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............. 36

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار  37

نتیجه گیری.......................... 39

پیشنهادات........................... 40

منابع............................... 41

 چکیده

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت.

در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد :

 • دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند.
 • اكثر فراگيران در درس انشا فعال شدند.
 • كلاس ها براي معلمان ديگر خسته كننده و ملال آورنبود.
 • در ميان دانش اموزان و معلمان بيشتر شد.
 • اين شكل كار زمينه هاي رشد اجتماعي فراگيران را نيز فراهم مي سازد
 • انسان هاي متفكر و خلاق و نقاد را به بار مي آورد.
 • عادت به مطالعه و بررسي و تحقيق را را نيز فراهم مي سازد.
 • گنجينه لغات فراگيران افزايش مي يابد.
 • افزون بر نگارش ، مهارت سخن گفتن بسياري از آنها بهبود خواهد يافت.
 • خلاقيت فراگيران را افزايش یافت.