فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فایل  تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

 تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 40

 

 

 

 

چکیده.................................. 1

مقدمه.................................. 3

اهمیت و ضرورت بیان مسأله.............. 12

وضعیت مطلوب........................... 15

بیان وضعیت موجود ..................... 16

گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1 )  ......... 18

تجزیه و تحلیل داده ها................. 23

انتخاب راه جدید به صورت موقتی......... 26

انتخاب راه حل پیشنهادی ............... 27

گرد آوری شواهد 2...................... 31

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن 32

پیشنهادات ............................ 34

فهرست منابع .......................... 36

 

 

 

 چکیده

این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس املا نویسی یکی از دانش آموزان پایه اول  می باشدبا بررسی علل و علائم ضعف املانویسی در دانشآموز متوجه شدم مشکل دانشآموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دیر آموزی و بیدقتی او میباشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه کردم که با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود املا دانشآموز مشاهده نمودم  ومتوجه شدم که کارهای انجام گرفته توانسته است تا حدود زیادی ازتکرار اشتباهات مکرر وی دراملا  و سایر درسها جلو گیری داشته باشد به طوری که : خود دانشآموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل املا نویسی دانشآموز ابراز خرسندی نمودند .

 در این زمینه جهت برخورد با مشکلات املا نویسی دانشآموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.

این دانش آموز به لطف خداوند امسال مشکلاتش بسیار کم شده است، با دوستان و سایر همکلاسی هایش ارتباط برقرار می کند . مفاهیم و مطالب درسی را بهتر می آموزد و می توانم بگویم یکی از موفق ترین عرصه های کاری من در طول سنوات خدمتم همین کار و آموزش این دانش آموز بوده است